Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 199-213

Article title

SZKIC DO OBRAZU WYOBRAŹNI TWÓRCZEJ

Content

Title variants

EN
SKETCH TO THE CREATIVE IMAGINATION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Imagination is one of the most important characteristics of human mind. The language of imagination is created by ideas and mental images. The activity of imagination is ex- pressed by various notions such as fantasy, intuition, invention, narration, inspiration, stimulus, and dream. Imagination functions and develops autonomously in relation to the outside world. It is not subordinate to strict discipline and altered states of consciousness. It creates its own rules, goes beyond time and forges a creative identity of the human being.

Year

Issue

3

Pages

199-213

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Politechnika Koszalińska Koszalin

References

 • Adorno F.W., Teoria estetyczna, PWN, Warszawa 1994.
 • Bergson H., Ewolucja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1957.
 • Bergson H., Pamięć i życie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.
 • Borges J.L., Twórca, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1974.
 • Boros L., Istnienie wyzwolone, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.
 • Cassirer E., Esej o człowieku, Czytelnik, Warszawa 1977.
 • Croce B., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1962.
 • Czerwiński M., Samotność sztuki, PIW, Warszawa 1978.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 • Gołaszewska M., Kim jest artysta?, WSiP, Warszawa 1986.
 • Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978.
 • Hauser A., Filozofia historii sztuki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
 • Janicka K., Światopogląd surrealizmu, PWN, Warszawa 1976.
 • Jung C.G., Archetypy i symbole, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 • Kozielecki J., Transgresja i kultura, Akademickie Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997.
 • Krasiński Z., Listy do Konstantego Gaszyńskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
 • Nałczadżjan A., Intuicja a odkrycie naukowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
 • Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza, Kraków 1995.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.
 • Read H., O pochodzeniu formy w sztuce, PIW, Warszawa 1973.
 • Read H., Sens sztuki, PWN, Warszawa 1970.
 • Sartre J.P., Wyobrażenie, fenomenologiczna psychologia wyobraźni, PWN, Warszawa 1970.
 • Selye H., Od marzenia do odkrycia naukowego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1967.
 • Scheller M., Metafizyka i sztuka, „Roczniki filozoficzne” 1980, nr XXVIII.
 • Stróżewski W., Dialektyka twórczości, PWM, Kraków 1983.
 • Sztaba W., Gra ze sztuką, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1975.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, TN, KUL, Lublin 1994.
 • Zamojski A., List do Władysława Tatarkiewicza z dnia 10 X 1969 roku, „Poezja” 1979, nr 1,

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-1226

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-912e55c6-e7f3-4e3f-8fc3-7d6726220093
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.