PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 163-168
Article title

O gwiazdach naukowych, o naukowej klasie średniej i o znaczeniu poczucia sprawiedliwości wśród uczonych

Authors
Content
Title variants
EN
Of celebrities in scientifi c research, of the science middle class and the importance of the sense of fairness among scholars
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższe refl eksje są owocem mojego przyglądania się temu, jak wygląda zarządzanie polską nauką z perspektywy przewodniczącego Komitetu Nauk Filozofi cznych PAN, członka Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz szeregowego uczestnika polskiego życia naukowego. Jest to doświadczenie ograniczone perspektywą dyscypliny, którą uprawiam, a więc perspektywy humanisty-fi lozofa.
EN
These refl ections are the fruit of my of looking at this, it looks like management science from the perspective of Polish chairman of the Philosophical Academy of Sciences, member of the Committee of Science Policy at the Ministry of Science and Higher Education, and the serial participant Polish academic life. It is an experience limited perspective of the discipline that cultivate, and so the perspective of humanist-philosopher.
Year
Volume
52
Issue
Pages
163-168
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9136140e-df73-4ff3-be43-ae13bb497e4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.