PL EN


2006 | 1/2006 (11) | 107-122
Article title

Niepoprawne politycznie uwagi o naukach społecznych

Content
Title variants
EN
Politically incorrect remarks on social sciences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor artykułu stawia i rozwija tezę o impotencji nauk społecznych wobec wyzwań praktyki. Wieloaspektowo analizuje przyczyny takiego stanu rzeczy. Kładzie nacisk na porównanie nauk społecznych z naukami ścisłymi, uwypuklając między innymi negatywne skutki nadużywania przez te pierwsze metod ilościowych.
EN
The author of the paper elaborates on a thesis of impotence of social sciences as challenged in practice. He analyses the grounds for this state of affairs through different aspects. The author emphasizes the comparison of social sciences to exact sciences, highlighting in particular the negative effects of abusing quantitative methods by the first of the two.
Keywords
Year
Issue
Pages
107-122
Physical description
Dates
published
2006-03-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Cleaver, T. 2002. Understansing the Word Economy, Londyn -Nowy Jork: Routledge.
 • Davies, P.C.W i J.R. Brown. 1996. Duch w atomie, Warszawa: Wyd. CIS.
 • Derrida, J. 2004. Pismo i różnica, Warszawa: Wyd. KR.
 • Giddens, A 2003. Stanowienie społeczeństwa, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Habermas, J., Rorty, R. i L. Kołakowski. 1996. Stan filozofii współczesnej, Warszawa: IFiS.
 • Hayek, F.A. 1962. The Counter Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, Libertyn Press.
 • Hultberg, N., Hoppe, N., Rothbard, M.N. i J.T. Salerno. 2004. Jak zrujnować gospodarę czyli Keynes wiecznie żywy, Warszawa: Wyd. Fijorr Publishing Co.
 • James, W. 2004. Pragmatyzm, Kraków: Wyd: Zielona Sowa.
 • Kołakowski, L. 2005. O co nas pytając wielcy filozofowie? Kraków: IW Znak.
 • Postman, N. 1999. W stronę XVIII stulecia, Warszawa: PIW.
 • Postman, N. 2002. Technopol: triumf techniki nad kulturą, Warszawa: Wyd. Muza.
 • Sojak, R. 2004. Paradoks antropologiczny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sokal, A. i J. Bricmont 2004. Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Soros, G. 1996. Alchemia finansów, Kraków: Wyd. Znak.
 • Scruton, R. 2000. Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9138a942-5a82-47c4-80e5-0881ec933816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.