Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 30-47

Article title

Przyczyny przestrzennego zróżnicowania absorpcji wybranych form wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Content

Title variants

EN
Reasons for spatial diversification of absorption of selected forms of support from the Rural Development Programme 2007-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było wskazanie przestrzennego zróżnicowania wykorzystania wybranych instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Badania przeprowadzone zostały na poziomie powiatów. Wyniki skonfrontowane zostały z poziomem rozwoju badanych jednostek administracyjnych, ich stanem środowiska oraz strukturą agrarną.
EN
The aim of the paper was to indicate spatial diversification of the use of selected support instruments under the Rural Development Programme for the years 2007-2013. The research was conducted at the district level.

Year

Issue

Pages

30-47

Physical description

Dates

received
2020-01-30
accepted
2020-03-30

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Poczta W., Pepliński B., Sadowski A, Czubak W. (2017): Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Sadowski A., Czubak W. (2013): The priorities of rural development in the EU countries in years 2007-2013. Agricultural Economics 59 (2), 58-73.
 • Sadowski A. (2017): Resident’s opinion about the quality of life in the commune Opalenica. [in:] Innovation and Cooperation in Smart, Sustainable and Inclusive Rural Regions (ed: S. Egartner, J., Niedermayr,, K. Wagner), 71-80.
 • Sadowski A., Czubak W., Poczta W. (2019): Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa ma tle struktur UE. [w:] Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej (red. W. Poczta i J. Rowiński). CeDeWu, Warszawa.
 • Sadowski A., Wojcieszak M. (2019): Geographic differentiation of agritourism activities in Poland vs. cultural and natural attractiveness of destinations at district level. PLoS One 14 (9) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222576.
 • Standar A., Bartkowiak-Bakun N. (2015): Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego. Journal of Agribussiness and Rural Development 2 (36), 303-311.
 • Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł. (2018): Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Trojak M. (2013): Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Zawalińska K. (2009): Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9139b5fb-3acd-46f0-9605-62a9289ef037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.