PL EN


2007 | 2(2007) | 89-96
Article title

Dziecko w świecie mediów

Content
Title variants
EN
A Child in the Media World
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne mass media stają się coraz bardziej dostępne dla dzieci, mając spory wpływ na ich postawy, zachowania i system wartości. Z jednej strony powoduje to sporo efektów pozytywnych, ale z drugiej wiele zagrożeń wynikających z braku nadzoru nad oferowanymi treściami. Wiele zalet dydaktycznych, szczególnie dla dzieci w wieku 5 8 lat, mają komputery. Gry edukacyjne niosą sporo informacji podanych w łatwy do przyswojenia sposób, rozwijając przy tym umiejętności czytania, pisania, koncentracji i koordynacji wizualno-ruchowej. Jednak komputery mogą również być niebezpieczne, oferując dzieciom drastyczne gry i informacje pełne okrucieństwa. Istnieją serwisy internetowe uczące młodzież, jak zabijać, skąd wziąć narkotyki czy kształtować swoją podświadomość. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość przypadkowego udostępnienia swoich danych osobowych i teleadresowych, które mogą trafić do ludzi potencjalnie bardzo niebezpiecznych. Dla nauczycieli i rodziców ostrzeżenie młodych ludzi przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami jest poważnym wyzwaniem.
EN
Actually mass media are being more often aproachable to children, have a large influence on their attitiudes, behaviour, worth system. On one hand there are a lot of profits of using them, but on the other hand a lot of dangers as a result of uncontrolled receipt. The most popular media are: a computer, a television, an Internet. A computer has a lot of advantages in childrens' education, especially in the education of young pupils aged 5 to 8. Educational games make a great number of information easier, develop interests of reading, writing, concentration, visual-manual co-ordination, are also used in a language therapy. A computer might be also harmful for recipients, offering them drastic and aggressive games, information full of cruelty, abomination. Many computer sides teach young people how to kill, where to get drugs, shape their subconsciousness. Passing personal information is a great danger taking into consideration interfering with our life and uncontrolled contacts with strangers, making knowledge with psychically sick people (homosexualists, pedofils, and so on). It's a serious challenge for parents, teachers to acknowledge youth with all the dangers of an uncontrolled usage of some of mass-media.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9139f8ce-30ef-44e0-a274-d0761ea29264
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.