PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 33-44
Article title

W kierunku dojrzałości metodologicznej badań naukoznawczych

Authors
Content
Title variants
EN
Towards methodological maturity of science of science research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł rekonstruuje zasadniczą linię argumentacyjną F. Znanieckiego w określeniu przedmiotu badań naukoznawczych oraz wynikającej z niej ich charakterystyki metodologicznej. Ta analiza może zostać wykorzystana zarówno w tworzeniu argumentu przeciw redukcyjnej koncepcji wartości ekonomicznej wiedzy naukowej, jak i wskazania pozytywnych przykładów współczesnych badań naukoznawczych, które spełniają postulaty Znanieckiego.
EN
The paper reconstructs the argumentative line of F. Znaniecki determining the subject matter of science of science research and its consequent methodological characteristics. This analysis can be used both in supporting the argument against the reductive conception of economic value of scientifi c knowledge, as well as to select positive examples of contemporary science of science research that meet Znaniecki’s demands.
Year
Volume
52
Issue
Pages
33-44
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Assimakopoulos D.G., Oshri I., Pandza K., 2015, Management of Emerging Technologies for Economic and Social Impact: An Introduction, Managing Emerging Technologies for Socio-Economic Impact, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 1–21.
 • Bernal J.D., 1939, The Social Function of Science, London: Routledge & Sons.
 • Bloor D., 1991, Mocny program socjologii wiedzy, „Literatura na świecie” 5: 176–198.
 • Bush V., 1945, Science, the Endless Frontier: A Report to the President, Washington: Government Printing Office.
 • Cempel C., 2013, Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Cohen W.M., 2010, Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity, [w:] Economics of Innovation, Dordrecht: Elsevier, s. 129–213.
 • Collins H.M., Evans R., 2002, The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience, „Social Studies of Science” 32: 235–296.
 • de Jong S.P.L., Smit J., van Drooge L., 2016, Scientists’ Response to Societal Impact Policies: A Policy Paradox, „Science and Public Policy” 43: 102–114.
 • Diamond A.M., 1996, The Economics of Science, „Knowledge and Policy” 9: 6–49.
 • Fagerberg J., Martin B.R., Andersen E.S. red., 2013, Innovation studies: evolution and future challenges, Oxford: Oxford University Press.
 • Fagerberg J., Verspagen B., 2009, Innovation studies—The emerging structure of a new scientific field, „Research Policy” 38: 218–233.
 • Geels F.W., 2004, From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory, „Research Policy” 33: 897–920.
 • Greenhalgh C., Rogers M., 2010, Innovation Intellectual Property Economic Growth, Princeton: Princeton University Press.
 • Griliches Z., 1957, Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of Technological Change, „Econometrica” 25.4: 501–522.
 • Griliches Z., 1960, Hybrid Corn and the Economics of Innovation, „Science” 132: 275–280.
 • Heinze T., Shapira P., Rogers J.D., Senker J.M., 2009, Organizational and institutional influences on creativity in scientific research, „Research Policy” 38: 610–623.
 • Heinze T., Shapira P., Senker J., Kuhlmann S., 2007, Identifying creative research accomplishments: Methodology and results for nanotechnology and human genetics, „Scientometrics” 70: 125–152.
 • Herbut J., 2009, Naukoznawstwo, [w:] Słownik terminów naukoznawczych: teoretyczne podstawy naukoznawstwa, red. J. Herbut, P. Kawalec, Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, s. 42–43.
 • Heukelom F., 2014, Behavioral Economics: A History, New York, NY, USA: Cambridge University Press.
 • Katona G., 1942, War without Inflation: The Psychological Approach to Problems of War Economy, Columbia: Columbia University Press.
 • Kawalec P., 2014, Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 50: 3–22.
 • Kawalec P., 2015, Ambivalued Innovation and Interactive Research Design, [w:] Social responsibility and science in innovation economy, red. P. Kawalec, R. Wierzchosławski, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 335–352.
 • Kawalec P., 2016, The Original Conception of the Science of Science and Innovation Studies, [w:] A New Organon: Science Studies in Poland between the Wars, red. F. Cain, B. Kleeberg, Tübingen: Mohr Siebeck, (w druku).
 • Kitcher P., 2001, Science, truth and democracy, Oxford: Oxford University Press.
 • Losee J., 2001, Wprowadzenie do filozofii nauki, tłum. T. Bigaj, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Majdański S., 2008, Nota o potrzebie kształcenia w zakresie naukoznawczych podstaw zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi z refleksji metanaukoznawczych, [w:] Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych, red. P. Kawalec, S. Majdański, t. 1, Lublin: Wydawnictwo LBS, s. 9–20.
 • Majdański S., 2011, Od metodologii nauk do naukoznawstwa, czyli o naukoznawstwie jako zespole nauk o nauce ufundowanym teoretycznie i zorientowanym praktycznie, [w:] Podstawy naukoznawstwa, red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz, t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 11–36.
 • Martin B.R., Nightingale P., Yegros-Yegros A., 2012, Science and Technology Studies: Exploring the Knowledge Base, „Research Policy” 41: 1182–1204.
 • Ossowska M., Ossowski S., 1935, Nauka o nauce, „Nauka Polska” 20: 1–12.
 • Pelz D.C., Andrews F.M., 1966, Scientists in Organizations; Productive Climates for Research and Development, New York: Wiley.
 • Ryan B., Gross N.C., 1943, The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities, „Rural Sociology” 8.1: 15–24.
 • Sokal A.D., 2008, Beyond the hoax: science, philosophy and culture, New York: Oxford University Press.
 • Thomas W.I., Znaniecki F., 1918, Methodological note, [w:] The Polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group, Boston: Gorham Press, 1–86.
 • Wansink B., 2002, Changing Eating Habits on the Home Front: Lost Lessons from World War II Research, „Journal of Public Policy & Marketing” 21.1: 90–99.
 • Wollersheim J., Lenz A., Welpe I.M., Spörrle M., 2014, Me, Myself, and My University: A Multilevel Analysis of Individual and Institutional Determinants of Academic Performance, „Journal of Business Economics” 85: 263–291.
 • Zamora-Bonilla J., 2012, The economics of scientific knowledge, [w:] Philosophy of Economics, red. U. Mäki, Amsterdam: North Holland, s. 823–862.
 • Znaniecki F., 1925, Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, „Nauka Polska” 5: 1–78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-913b10c6-26c5-46d7-8262-191f5934d4b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.