PL EN


2012 | 55 | 27-42
Article title

Wśród miejsc dzieciństwa i młodości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Content
Title variants
EN
Among the places of childhood and youth of Józef Ignacy Kraszewski
RU
По местам детства и юности Юзэфа Игнацы Крашевского
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Źródłem tego szkicu jest dwutomowe dzieło Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. "Obrazy z życia i podróży". Jest to praca autobiograficzna i podróżnicza, w której wyraźnie zaznaczone są wątki związane z Lubelszczyzną. W "Obrazach z życia i podróży" (1842) Kraszewski oscyluje wokół „prywatnej” przestrzeni. Młody autor opowiada kolejno o historii Białej, Kodenia, Romanowa, Lublina, potem Świsłoczy, Prużany, Drohiczyna, powiatu kobryńskiego, Dubna, a w drugim tomie – o Wilnie. Ten wybór jest symboliczny, a autor wplata weń również historię o sobie, kreując przewodnik po swojej ojczyźnie, ale także umyślnie komponując go tak, aby historia miejsc i historia życia autora zjednoczyły się.
EN
The source material for this sketch are Józef Ignacy Kraszewski’s two-volume 'Images from life and journey'. This is an autobiographical and travel work, in which the Lublin’s themes of life and output of the author of 'An Ancient Tale' arose in a significant manner. In the Images from life and journey (1842) Kraszewski shows the readers around the „private” space. The young author tells one after another about the history of Biała, Kodeń, Romanów, Lublin, then Świsłocz, Pruzhany, Drohiczyn, Kobryn District, Dubno, and in the second volume - Vilnius. This choice is symbolic, and the author also weaves in the story about himself, therefore creating a guide to his homeland, but also composed intentionally, so that the history of places and the story of the author’s life become united.
RU
Первоисточником для данной статьи является двухтомная книга ‘Картины из жизни и путешествий’ Юзэфа Игнацы Крашевского. Книга сочетает черты автобиографии и путешествия. Факты из жизни автора Старого предания связанные с Люблином занимают в ней важное место. В ‘Картинах из жизни и путешествий’ Крашевски знакомит читателя со своим «личным» пространством. Молодой писатель рассказывает историю городов Бяла-Подляска, Кодень, Романув, Люблин, затем Свислоч, Пружана, Дрохичин, Дубно, историю кобрыньского староства, а во втором томе – Вильнюса. Подбор неслучайный. Историко-краеведческое повествование переплетается с рассказами писателя о себе. Тем способом Крашевски создает путеводитель по родным местам, в котором интенционально сливается в одно целое история мест и фактов из жизни писателя.
Year
Volume
55
Pages
27-42
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91520c1c-682d-42d3-b6a5-7239cc4886cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.