PL EN


2019 | 84 | 4 | 245-252
Article title

Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
84
Issue
4
Pages
245-252
Physical description
Dates
published
2019-12-01
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bieniak, Janusz. Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2018.
 • Gąsiorowski, Antoni and Henryk Kowalewicz, eds. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, vol. 6: Zawiera dokumenty nr 1–400 z lat 1174–1400. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Gołaska-Górska, Krystyna. “Dobra Nałęczów w Wielkopolsce w średniowieczu.” Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 15/2 (1984): 177–218.
 • Jasiński, Kazimierz. “Tragedia rogozińska 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie.” Zapiski Historyczne 26/4 (1961): 65–104.
 • Karasiewicz, Władysław. Działalność polityczna Andrzeja Zaręby w okresie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku. Poznań: PTPN, 1961.
 • Kürbis, Brygida [et al.], ed. Roczniki wielkopolskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
 • Pakulski, Jan. “Ród Zarembów w Wielkopolsce w XIII i początkach XIV wieku.” Prace Wydziału Nauk Humanistycznych – Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Seria C 16 (1975): 104–137.
 • Perzanowski, Zbigniew, ed. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Seria Nowa, vol. 1: Dokumenty Opactwa Benedyktynów w Lubiniu z XIII–XV wieku. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 • Rutkowska-Płachcińska, Anna, ed. Rocznik świętokrzyski. Kraków: PAU, 1996.
 • Rymar, Edward. “Próba identyfikacji Jakuba Kaszubity, zabójcy króla Przemysła II, w powiązaniu z ekspansją brandenburską na północne obszary Wielkopolski.” In Niemcy – Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14–16 XI 1983 roku, edited by Jerzy Strzelczyk, 203–224. Poznań: UAM, 1986.
 • Zachová, Jana, ed. Kronika Františka Pražského. Praha: “Patriae”, 1998.
 • Zakrzewski, Ignacy, ed. Lites ac res gestae Polonos ordinemque cruciferorum, vol. 1. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1890.
 • Zdanek, Maciej. “Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 roku.” Roczniki Historyczne 76 (2010): 263–276.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-916ab22f-ea36-42ad-8d25-d702df81df96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.