Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 56/111 z. 1 | 41-57

Article title

Formy „bardziej pojemne” Adolfa Rudnickiego

Content

Title variants

EN
More „capacious” forms by Adolf Rudnicki

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
„Card” and „blue card” by Adolf Rudnicki is a specific literary form — it is very difficult to say what literary genre it represents. It is not only a miscellany of many literary genres, but also something „more”. It consist fragments of letters, essays, parables, news, novels, notices but it cannot be classified as belonging to any of those genres. „Card” and „blue card” is very similar to silva — it has open form, it has no „clear” structure and has both too many and too little attributes at the same time.

Keywords

Year

Volume

Pages

41-57

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Adolf Rudnicki, [w:] Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych, red. W. Maciąg, Ossolineum, Wrocław.
 • Felieton [w:] Słownik terminów literackich (2002), red. M. Bernacki, M. Pawlus, Park, Bielsko Biała.
 • Lipski J. J (1973), Warszawscy „pustelnicy” i „bywalcy”. Felietoniści i kronikarze 1818-1988, t. 1, PIW, Warszawa.
 • Mętrak K. (1997), Dziennik z pawlacza, Londyn.
 • Nycz R. (1994), Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie”, z. 2.
 • Rudnicki A. (1945), Kartka znaleziona pod murem straceń, „Kuźnica”, nr 4-5; KZPMS
 • Rudnicki A (1986), Krakowskie Przedmieście pełne deserów, PIW, Warszawa; KP
 • Rudnicki A. (1963), Kupiec łódzki. Niebieskie kartki, PIW, Warszawa; KŁ
 • Rudnicki A. (1961), Narzeczony Beaty. Niebieskie kartki, PIW, Warszawa; NB
 • Rudnicki A .(1958), Niebieskie kartki. Ślepe lustro tych lat, PIW, Warszawa; ŚL
 • Rudnicki A. (1957), Niebieskie kartki. Prześwity, PIW, Warszawa; P
 • Wańkowicz M. (1965), Prosto od krowy, Iskry, Warszawa.
 • Wróbel J. (2004), Miara cierpienia. O pisarstwie historycznym Adolfa Rudnickiego, Universitas, Kraków.
 • Wróbel J (2009), Wstęp, [w:] A. Rudnicki, Opowiadania wybrane, Ossolineum, Wrocław.
 • Wyka K. (1948), Funkcja solidarnej pamięci, [w:] idem, Pogranicze powieści, Czytelnik, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-916b3541-a019-43d6-8c49-e19596a85a49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.