PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 269-287
Article title

Traktat svalbardzki – wykorzystane szanse?

Authors
Content
Title variants
EN
The Svalbard treaty – a golden opportunity?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest kwestia traktatu svalbardzkiego i polskiego udziału w tej międzynarodowej umowie. Podpisany w 1920 r. traktat nie przewidywał wielu nowych wyzwań, z którymi boryka się współczesny świat zarówno od strony praktycznej, jak i prawnej. Polska stała sygnatariuszem traktatu Ssvalbardzkiego w 1931. Aktywność naszego kraju sprowadza się na tym archipelagu wyłącznie do aspektu badawczego, czemu służy polska baza naukowa w Hornsundzie. Brak natomiast innych form zaangażowania, takich jak np. górnictwo. Możliwy byłby też większy rozwój takich form działalności jak turystyka.
EN
The article discusses the question of the Svalbard Treaty and the Polish participation in this international agreement. The treaty that was signed in 1920 did not take into account numerous new challenges which are faced by the modern world, both as far as the practical and the legal aspects are concerned. Poland became a signatory of the Svalbard Treaty in 1931. The activity of our country on this archipelago is reduced exclusively to the research aspects, which are served by the Polish research base in Hornsund. However, there were no other forms of engagement, such as mining. There could also be greater opportunities for the development of such forms of activity as tourism.
Year
Pages
269-287
Physical description
References
 • Atlas Geograficzny, Warszawa 1968
 • Batey C., Clarke H., Page R.I., Price N.S., Wikingowie, red. J. Graham-Cambell, przekład H. Turczyn-Zalewska, Warszawa 1998.
 • Berg Nilsson L., Expedition Nasafjäll – A new project on Nasa Silver Mine Kenneth Awebro, Stockholm, 21 września 2015, Sztokholm.
 • Brykała D., Achievements of Polish research on the Kaffiöyra region (NW Spitsbergen), Polish Polar Studies 24th Polar Symposium Warszawa 1997.
 • Centkiewicz C., Wyspa mgieł i wichrów. Pierwsza polska ekspedycja drugiego międzynarodowego roku polarnego 1932/1933, Warszawa 1954.
 • Centkiewicz C., Znowu na Wyspie Niedźwiedziej, Warszawa 1954.
 • Centkiewiczowie A. i C., Zdobywcy bieguna północnego, Warszawa 1950.
 • Centkiewiczowie A. i C., Na podbój Arktyki, Warszawa 1952
 • Centkiewiczowie A. i C., Arktyka kraj przyszłości, Warszawa 1954.
 • Centkiewiczowie A. i C., W lodach Eisfiodru. Opowiadanie na tle prawdziwych wydarzeń, Warszawa 1960.
 • Centkiewiczowie A. i C., Osaczeni wielkim głodem, Warszawa 1970.
 • Centkiewiczowie A. i C., Osaczeni wielkim głodem, Warszawa 1970.
 • Centkiewiczowie A. i C., Okrutny biegun, Warszawa 1986.
 • Chochorowski J., Wpływ zmian środowiska na stan zachowania archeologicznych zespołów zabytkowych Sørkapplandu, [w:] W. Ziaja, S. Skiba (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard) Kraków 2002.
 • Climate and Climate Change at Hornsund, Svlbard, ed. A.A. Marsz and A. Styszyńska, Gdynia 2013.
 • Dadykina M.M., Kraikovski A.V., Lajus J.A., Hunting Activities of Russian Pomors on Spitsbergen in the 18th century: new evidence in transnational perspective. Basic research program working papers. Moscow, National Research University – Higher School of Economics (HSE) Series Humanities WP BRP 117/Hum/ 2015.
 • Grydehøj A., Informal Diplomacy in Norway’s Svalbard Policy: The Intersection of Local Community Development and Arctic International Relations, Global Peace, Change and Security, 26(1). DOI: 10.1080/14781158.2014.856290.
 • Kruse F., Dresscher S., Koeweiden M., Pomor archaeology on Edgeøya, Svalbard (RiS ID 10194) August 19–28, Final Fieldwork Report e – version. pdf 2015.
 • Łuszczuk M., Polska obecność w Arktyce – ogólna charakterystyka, [w:] M. Łuszczuk, P. Graczyk, A. Stępień, M. Śmieszek, Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej, Warszawa 2013.
 • Łuszczuk M., Graczyk P., Stępień A., Śmieszek M., Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej, Warszawa 2013.
 • Machowski J., Scientific activities on Spitsbergen in the light of the international legal status of the archipelago, “Polish Polar Research” 16/ 1995 , 1–2.
 • Mowat F., Wyprawy wikingów. Dawni Normanowie w Grenlandii i Ameryce Północnej. Przełożył W. Niepokółczycki, Warszawa 1972.
 • Niekrasz L., Gdzie Polska, gdzie Svalbard, Warszawa 1978.
 • Norum R., Barentsburg and Beyond: Coal, Science, Tourism, and the Geopolitical Imaginaries of Svalbard’s “New North”, [in:] G. Huggan, L. Jensen (ed.), Postcolonial Perspectives on the European High North, Springer 2016.
 • Rozmus D., Wyspa Niedźwiedzia, „Ziemia Olkuska” 2009, nr 70 (1) styczeń 2009.
 • Siedlecki S., Crossing West Spitsbergen from South to North, Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, bind VII, hefte 2/ 1938.
 • Sobota I., Badania glacjologiczne współczesnych zmian lodowca Ireny, Svalbard, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2010, nr 20 / 2010.
 • Symonides J., Arktyka – region współpracy czy konfliktów, „Stosunki Międzynarodowe – Internantional Relation” 2011, nr 3-4, t. 44.
 • Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard), red. W. Ziaja, S. Skiba, Kraków 2002.
 • Szupryczyński, Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitzbergen, „Przegląd Geograficzny” 2015, nr 87.
 • Urbańczyk P., Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław 2004.
 • Walczowski W., Woda atlantycka w morzach nordyckich – właściwości, zmienność znaczenie klimatyczne. PAN – Instytut Oceanologii w Sopocie. Rozprawy i monografie 22/2009, Sopot 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-917525aa-a88d-4d98-b14a-f97f603c8b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.