PL EN


2017 | 4 | 179-186
Article title

W polskiej pedagogice pracy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
In Polish work pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland work pedagogy was recognized as a scientific subdiscipline in 1972. Its development since the nineties has been led by Professor St. M. Kwiatkowski, a chairman of the Work Pedagogy Team of the Polish Academy of Sciences. The concept, theories and methodologies were elaborated and the impact on the educational practice of the Professor through specific works in which the author of the article, celebrating his anniversary, co-participated. Therefore, it is a subjective, contributory and jubilee analysis of the results of scientific work at Institute of Educational Research, Academy of Special Pedagogy, Higher Pedagogical School of Polish Teachers Association, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute and Work Pedagogy Team.
References
 • Bednarczyk H.: Pedagogika pracy – nauka, kształcenie, zawód, „Ruch Pedagogiczny” nr 3–4 1999, s. 117–123.
 • Bednarczyk H., Koprowska D.: (Edit., 2008) E-counseling, learning, work. Enterprise for Europe.
 • Bocca G.: (1998): Pedagogia del Lavoro.
 • Driensky D.: (2007): Inžinierska pedagogika, Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie.
 • Europa 2020. (2010): Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego= włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, Bruksela.
 • Gerlach R.: Praca człowieka jako wartość czy zniewolenie. Edukacja Ustawiczna Dorosłych PJoCE nr 4/2016, s. 26–35.
 • Global report on adult learning and education, (2009) UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg.
 • Kramek Z., Jaszczyk T., Kozieł E.: (red., 2010) Pedagogika pracy. Studia z przyszłością, ITeE-PIB, WSP ZNP Warszawa.
 • Kunc L., Woźniak I.: (red., 2012) Kształcenie i doskonalenie zawodowe w oparciu o analizę procesu pracy w przedsiębiorstwie, TNOIK, ITeE – PIB Radom.
 • Kwiatkowski St.M.: (red., 2012) Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności, ITeE – PIB Radom.
 • Maclean R., Wilson D.: (2009) International Handbook od Education for the Changing Word od Work. UNEVOC-UNESCO Springer.
 • Mayor F.: (2001) Przyszłość świata. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Warszawa.
 • Mazurkiewicz A., Poteralska B. (red., 2011) Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju, ITeE – PIB Radom.
 • Nowacki T.W.: (2008) Praca ludzka, ITeE – PIB Radom.
 • Pineda P.: (2002) Pedagogika Laboral, Ariel Educatión.
 • Plewka Cz.: (2016) Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym, PK Koszalin.
 • Rauner F., Maclean R.: (2008) Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research, UNEVOC-UNESCO, Niemcy.
 • Schelten A.: (2005) Grundlagen der Arbeitspädagogik /Podstawy pedagogiki pracy, Frenz Steiner Verlag GmbH.
 • Symela K.: (1999) The principles of implementation and evaluation of modular programmes in training of adults, MPiPS Warszawa, JLO Genewa, ITeE Radom.
 • Szlosek F.: (red., 2016) Badanie dojrzewanie rozwój. Metodologia badań społecznych a metodologia badań pedagogicznych, APS Warszawa, ITeE – PIB Radom.
 • Wiatrowski Z.: (2005) Podstawy pedagogiki pracy, Akademia Bydgoska
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-918015db-5356-49f0-be0d-349a19782019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.