PL EN


2015 | 106 | 4 | 177-231
Article title

„Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”. Listy Teodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza

Title variants
EN
“None of the critics to the extent as You has pierced into the »crucial sense«”. Teodor and Eleonora Parniccy’s Letters to Jacek Łukasiewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1959–1995 Teodor Parnicki i jego druga żona – Eleonora, wymienili z Jackiem Łukasiewiczem, literaturoznawcą, poetą, wykładowcą i krytykiem – ponad 60 listów i kartek. Ten obszerny zbiór – zachowany w archiwum adresata – przynosi wiele cennych, z punktu widzenia parnickologii, informacji o życiu prozaika, jego procesie twórczym, a także kilka tropów interpretacyjnych. Pierwsze listy, wysyłane przez Parnickiego z Meksyku, gdzie przebywał na emigracji, odnoszą się przede wszystkim do szkiców krytycznych pisanych przez Łukasiewicza o powieściach autora "Tylko Beatrycze". Następne dotyczą już spraw bieżących, częstych próśb związanych z przeprowadzką Parnickich do Polski, a także problemów zdrowotnych prozaika. Publikacja zbioru – istotnego ze względu na wkład, jaki wnieśli w kulturę obaj korespondenci – wpisuje się w renesans zainteresowania autorem "Tylko Beatrycze" i opracowywania nie publikowanych dotąd materiałów.
EN
Between 1959–1995 Teodor Parnicki and his second wife Eleonora exchanged over 60 letters and postcards with Jacek Łukasiewicz, a literary scholar, poet, lecturer, and critic. The large collection preserved in the addressee’s archive offers, for a Parnicki researcher, numerous valuable pieces of information about the writer’s life, his creative process, and a number of interpretative tropes. The first letters sent by Parnicki from Mexico, where he stayed as an emigrant, refer mainly to Łukasiewicz’s critical sketches on Parnicki’s novels. The following letters speak about the current matters, frequent requests connected with the Parnicki’s removal to Poland, as well as the writer’s health matters. Publication of the collection, crucial due to both correspondents’ contribution to culture, is included into a renaissance of interest in Parnicki’s writing and to processing his so far unpublished materials.
Year
Volume
106
Issue
4
Pages
177-231
Physical description
Dates
published
2015-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-918413b4-d479-4ec7-89c8-03a03f689b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.