PL EN


Journal
2016 | 7 | 135-159
Article title

Godność i przemoc. Dekompozycja ruchu społecznego Majdan

Content
Title variants
EN
Dignity and violence. On disintegration of the social movement Maidan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czym jest Majdan po trzech latach od pamiętnego lutego 2014? Czy w Ukrainie jest przestrzeń dla obywatelskich działań zbiorowych? Jak można budować społeczeństwo cywilne, gdy kraj jest w stanie wojny, nazwanej ATO czyli „operacja antyterrorystyczna”? Punktem odniesienie analizy Majdanu jest ruch społeczny Solidarność opisany w kategoriach zaproponowanych przez Alain Touraine i jego zespół badawczy w 1981 roku. W artykule rozważany jest potencjał działania bezprzemocowego w środowisku weteranów ATO. Czy są gotowi współtworzyć niezależne i samorządne związki zawodowe na Ukrainie? Brak wymiaru robotniczego czy też związkowego jest zasadniczą różnicą pomiędzy ruchem społecznym Majdan a Solidarnością.
EN
The main question of the article concerns Maidan as a social movement three years after the February 2014. Is there still a room for citizen-oriented social actions? How is it possible to build an Ukrainian civil society at the state of war officially named ATO (“anti-terrorist operation”)? The frame of reference for Maidan analysis is the social movement Solidarity as described by Alain Touraine and his research team at 1981. Analysis is focused on the ATO veteran volunteers’ potential of social nonviolent activism. Are they ready to cooperate to construct an independent and self-governed trade unions? The lack of “workers dimension” or union dimension at Maidan movement makes difference if we compare it with Solidarity.
Publisher
Journal
Year
Issue
7
Pages
135-159
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • Beck U. (2016), Modernizacja refleksywna. Szkic pewnego argumentu, w: Przesilenie. Nowa kultura polityczna, (red.) Kołtan J., ECS, Gdańsk
 • Bendyk E. (2016), Rewolucja godności. Narodziny nowego społeczeństwa?, w: Przesilenie. Nowa kultura polityczna, (red.) Kołtan J., ECS, Gdańsk
 • Bujak Z. (2016), Porozumienie społeczne, „Zoon Politikon” nr 7
 • Drako M., Razmus W., Martyniuk N. (2010), Skutki pomarańczowej rewolucji na Ukrainie i ich znaczenie w wyborach prezydenckich 2010 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 3
 • Dzisiów-Suszczykiewicz A. (2011), „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg, prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 41
 • Hessel S. (2011), Czas oburzenia!, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Kamiński A.Z. (2001), Dekomunizacja instytucji i system władzy, w: Od totalitaryzmu do demokracji, (red.) Kuglarz P., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków
 • Kissinger H. (2016), Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 • Krzemiński I. (2016), Niespełnione nadzieje polskiej transformacji. Demokracja jako źródło konfliktu, w: Przesilenie. Nowa kultura polityczna, (red.) Kołtan J., ECS, Gdańsk
 • Kuczyński P. (1994), Metoda interwencji socjologicznej: uwagi techniczne, w: W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine’a, Kuczyński P., Frybes M., z udziałem Jana Strzeleckiego i Didier Lapeyronnie, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Kuczyński P. (2014), Potencjał ruchu społecznego, w: Obywatele ACTA, (red.) Jurczyszyn Ł., Kołtan J., Kuczyński P., Rakusa-Suszczewski M., ECS, Gdańsk
 • Kurczewski J., Kurczewska J. (2010), Konflikt i „Solidarność” 1980/1981, Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa
 • Miecik I.T. (2015), Obrońcy donieckiego lotniska: Byliśmy cyborgami, „Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej”, 31 stycznia, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,17335418,Obroncy_donieckiego_lotniska__Bylismy_cyborgami.html
 • Obywatele ACTA (2014), (red.) Jurczyszyn Ł., Kołtan J., Kuczyński P., Rakusa-Suszczewski M., ECS, Gdańsk
 • Ost D. (2016), Na ile Solidarność zwyciężyła? Na ile poniosła klęskę?, w: Przesilenie. Nowa kultura polityczna, (red.) Kołtan J., ECS, Gdańsk
 • Przesilenie. Nowa kultura polityczna, (red.) Kołtan J., ECS, Gdańsk
 • Puszkar W. (2016), Majdan: rewolucja po ukraińsku, „Zoon Politikon” nr 7
 • Rakusa-Suszczewski M. (2016), Cień radykalizmu. Pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa
 • Staniszkis J. (2010), Samoograniczająca się rewolucja, ECS, Gdańsk
 • Tomaszewski A. (2014), Dżamahirijja: konflikt pomiędzy projektem a rzeczywistością, „ Zoon Politikon” nr 5
 • Touraine A. (2010a), O socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Touraine A. (2010b), Samowytwarzanie się społeczeństwa, Nomos, Kraków
 • Touraine A., Strzelecki J., Dubet F., Wieviorka M. (2010), Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, ECS, Gdańsk
 • Touraine A., Dubet F., Hegedus Z., Wieviorka M. (1981), Le pays contre l’Etat. Luttes occitanes, Seuil, Paris
 • Wieviorka M. (1988), Societes et terrorisme, Fayard, Paris
 • Wieviorka M. (1993), La democtatie a l’epreuve. Nationalisme, populisme, ethnicite, La Decouverte, Paris
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91944f57-3b06-4dc7-9d54-3aee0e30de85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.