PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Wybrane charakterystyki kapitału społecznego polskich rolników

Content
Title variants
EN
Selected features of polish farmers
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper presents results of the research carried out among farm owners in Wielkopolskie voivodeship referring to selected features of social capital. The author identifies and estimates impact of some socio-professional factors on social capital quality and derives statistical conclusion. As a result there is a list of economic policy measures facilitating rural areas development in this aspect. The level of education, civic activity and tendency for collective activity are main conditions of social capital quality in Polish rural areas.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego w zakresie wybranych charakterystyk kapitału społecznego. Autor identyfikuje i określa wpływ czynników społeczno-za­wodowych na jakość kapitału społecznego i wyprowadza wnioski statystyczne. W konkluzji ukazano instrumenty polityki gospodarczej wspierające rozwój obszarów wiejskich w tym aspekcie. Poziom wykształcenia, aktywność obywatelska i skłonność do działania wspólnego stanowią główne uwarunkowania jakości kapitału społecznego polskich obszarów wiejskich.
Contributors
References
  • Fukuyama F., 1997. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. PWN, Warszawa- -Wrocław.
  • Sobczyk M., 2000. Statystyka. PWN, Warszawa.
  • ZeliaśA., Pawełek B., Wanat S., 2002. Metody statystyczne. PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91947fe6-1382-41a1-b0f2-f9bfa165d4e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.