PL EN


2014 | 1(2) | 153–162
Article title

Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii

Title variants
EN
Nadezda Durowa and the Beginnings of Russian Autobiography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono postać autorki pierwszej rosyjskiej autobiografii, Nadieżdy Durowej, która w męskim przebraniu spędziła dziewięć lat jako oficer w rosyjskiej armii. Szczególną uwagę autorka zwraca jednak na dopisaną po latach do zapisków z okresu kampanii napoleońskiej część wstępną, w której Durowa opisała swoje dzieciństwo. Poza poruszeniem tematyki transgenderowej, stosunkowo często podnoszonej w stosunku do Durowej, opis ten pozwala na pokazanie świata kobiet w Rosji i na Ukrainie w początkach XIX wieku, a także na zarysowanie wstępnej mapy różnic pomiędzy kobiecymi postaciami arcydzieł literatury rosyjskiej (autorstwa mężczyzn) a narracją osobistą opartą na doświadczeniach ze świata kobiecego.
EN
This text presents Nadezhda Durova, the author of the first Russian autobiography, who, in male clothing, spent nine years as an officer in the Russian army. The special interest is paid to the introductory part in which Durova returns, after many years, to her diary notes from the period of the Napoleonic campaign, adding in a description of her own childhood. Apart from the commotion of the transgender theme, raised relatively often in relation to Durova, this description allows for a view into the world of women in Russia and Ukraine at the beginning of the 19th century, as well as a preliminary mapping of the differences between female figures in the masterpieces of the Russian literary canon (as written by men) and a personal narration, based on experiences in a woman’s world.
Year
Issue
Pages
153–162
Physical description
Contributors
References
  • A Woman in the ‘Man’s World’: The Journals of Nadezhda Durova. W: Revealing Lives: Autobiography, Biography, and Gender, red. Susan Groag Bell, Marilyn Yalom, State University of New York Press, Albany 1990.Andrew Joe, Narrative and Desire in Russian Literature, 1822-49: The Feminine and the Masculine, New York: St. Martin’s Press, London 1993.Ayers Caroline Jursa, Nadezhda Durova. W: In Reference Guide to Russian Literature, red. Neil Cornwell, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 1998.A History of Women’s Writing in Russia, red. Marie Adele Barker, Gheith Jehanne, Cambridge University Press, Cambridge 2002.Clyman Toby W., Judith Vowles, Russia through Women’s Eyes: Autobiographies from Tsarist Russia, Yale University Press, New Haven 1996.Durova Nadezhda, The Cavalry Maiden: Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars, przeł. Mary Fleming Zirin, Indiana University Press, Bloomington 1988.Gutsche George, Nadezhda Durova. W: Russian Women Writers, t. 1, red. Christine Tomei, Publisher Taylor & Francis, New York 1999.Heldt Barbara, Terrible Perfection: Women and Russian Literature, Indiana University Press, Bloomington 1987.Marsh-Flores Ann, Coming out of his Closet: Female Friendships, Amazonki and the Masquerade in the Prose of Nadezhda Durova, „Slavic and East European Journal” 2003, vol. 47, nr 4.Renner-Fahey Ona, Diary of a devoted child: Nadezhda Durova’s self-presentation in The Cavalry Maiden, „Slavic and East European Journal” 2009, vol. 53, nr 2.Русская Амазонка (Russkaia amazonka: Zapiski), Moskwa 2002.Savkina Irina, Zhenstvennoe i muzhestvennoe v proze Nadezhdy Durovoi, „Studia Slavica Finlandensia” 1995.Schoenle Andreas, Gender Trial and Gothic Thrill: Nadezhda Durova’s Subversive Self-Exploration. W: Gender and Sexuality in Russian Civilization, red. Peter I. Barta, Routledge, London 2001.Translator’s introduction. W: Nadiezhda Durova, The Cavalry Maiden. Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars, Indiana University Press, Bloomington 1988.Zirin Mary Fleming, ‘My Childhood Years’: A Memoir by the Czarist Cavalry Officer, Nadezhda Durova. W: The Female Autograph, red. Domna C. Stanton, Jeanine Parisier Plottel, New York Literary Forum, New York 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9199fd68-dc92-4087-8498-26e388f0a9e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.