PL EN


1990 | 3 | 145–156
Article title

Sennik ludowy z Wielkopolski

Authors
Content
Title variants
EN
The dream book of Greater Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikowane materiały zostały zebrane pod koniec 1988 roku w trzech wielkopolskich miejscowościach: Domachowie, Kwilczu i Wielichowie. Stanowią one kolejny etap prac autorki nad sennikiem ludowym. Część pierwsza materiałów to interpretacja snów, druga – opowieści o snach, które potwierdzają i jednocześnie stanowią jak gdyby dodatkową motywację sposobu wykładania snów przez nosicieli kultury ludowej, a w przypadku snów spełnionych – motywację opartą na życiowym doświadczeniu informatorów. Tego rodzaju opowieści są związane ze szczególnie ważnymi momentami ich życia: czyjąś śmiercią, chorobą, narodzinami. Spośród kilku opowieści o snach, zanotowanych w Wielkopolsce, autorka przywołuje takie, które wydały się jej najciekawsze, a które informatorom szczególnie utkwiły w pamięci: (1) sny poprzedzające: (a) śmierć matki; (b) narodziny syna; (2) sny o zmarłych: (a) mężu; (b) dziecku; (3) sen o zjawieniu się Matki Boskiej.
EN
The published materials were collected towards the end of 1988, in three localities in the region of Greater Poland, i.e. in Domachowo, Kwilicz, and Wielichowo. The present article is another stage in the author’s work on the folk dream book. The first part of the materials consists of interpretations of dreams. The second part comprises stories about dreams, which corroborate and – at the same time – are a specific additional motivation for the way of interpreting dreams in the carriers of folk culture, and, in the case of dreams that happened in real life – a motivation based on life experience of the interviewees. Such stories are related to specifically important moments in their lives: somebody’s death, an illness, or a birth. Among few stories recorded in the Greater Poland region, the author quotes the ones that seemed the most interesting to her, and which stood out in the interviewees’ memories: (1) anticipatory dreams: (a) mother’s death, (b) the birth of the son, (2) dreams about the deceased: (a) about the husband, (b) about the child, (3) the dream about the appearance of Mary, mother of Jesus.
Year
Volume
3
Pages
145–156
Physical description
Contributors
References
  • Adamowski J, 1985, Sennik Franciszki Boryty, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, nr 30.
  • Bartmiński Jerzy, 1987, „Co się myśli to się przyśni”. O interpretacji obrazów w senniku ludowym, „Polska Sztuka Ludowa”, t. XLI, nr 1-4.
  • Bartmiński Jerzy, Bączkowska G, 1988, Materiały do sennika ludowego, [w:] Etnolingwistyka, t. I, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin.
  • Biegeleisen Henryk, 1929, U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą, Lwów.
  • Czyżewski Feliks, 1989, Z demonologii Wschodniej Lubelszczyzny, „Etnolingwistyka”, t. 2, Lublin.
  • Moszyński Kazimierz, 1934, Kultura ludowa Słowian, cz. II, z. 2, Kraków.
  • Niebrzegowska Stanisława, 1989, Z badań nad sennikiem ustnym. Sennik ustny a sennik pisany, „Literatura Ludowa”, nr 3.
  • Niebrzegowska Stanisława, 1990, Potoczne konotacje słowa a znaczenia symboliczne w senniku ludowym, „Etnolingwistyka”, t. 3, Lublin.
  • Semczuk Alicja, 1980, Semantyka sennika ludowego, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-919ae513-1c32-4d52-9499-e04d7c997b8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.