PL EN


2015 | 7/I | 89-98
Article title

PODATEK OD GIER HAZARDOWYCH – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Content
Title variants
EN
TAX ON GAMBLING – SELECTED LEGAL ASPECTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podatek od gier regulowany jest przez ustawę z dnia 19 listopada o grach hazardowych. Podatnikami są osoby organizujące gry objęte monopolem państwa a stawki opodatkowania danej gry są ściśle określone w ustawie o grach hazardowych. Dochód prowadzących loterie lub liczba całkowitych kwot uzyskanych ze sprzedaży losów stanowi podstawę opodatkowania tym świadczeniem. Świadczenie jest na tyle popularne, że gdy w momencie zawarcia zakładu, czy to bukmacherskiego czy lotto, w jego cenie mamy już wliczoną stawkę podatku. Stawka (dopłata do żetonu) jest na tyle celowa, że suma kwot wszystkich dopłat zostaje przeznaczona na określone fundusze. Człowiek zawsze inwestował tak aby osiągnąć zwrot z przedsięwzięcia. W przypadku tej inwestycji, mamy pewność, że niezależnie od jej pozytywnego bądź negatywnego rozstrzygnięcia, odsetek z kwoty zainwestowanej w zakup kuponu, przechodzi na szlachetniejszy cel, tzn. nie tylko na prowadzeniu gier wzbogacają się firmy je organizujące, ale także z tych pieniędzy możemy budować obiekty sportowe i wspierać wiele inicjatyw społecznych.
EN
Tax on games is regulated by the Law of 19 November on gambling. Taxpayers are persons organizing games covered by the monopoly of the state and the rate of taxation of the game are strictly defined in the Act on gambling. Income conducting raffles or the number of total amounts received from the sale of tickets is the provision of the tax base. Provision is so popular that when at the inception of the plant, whether it's a bookmaker or lotto in the price of the plant have already included the tax rate. Rate (surcharge chip) is so purposeful that the sum of all payments shall be allocated to specific funds. Man has always invested so as to achieve a return on the project. With this investment, we are confident that, regardless of the positive or negative outcome. The percentage of the amount invested in the purchase of the coupon pass to the nobler purpose. Not only in the lead up games to enrich the company organizing them, but also with this money we can build sports facilities and support many social initiatives.
Year
Issue
7/I
Pages
89-98
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, LEX, Warszawa 2013.
  • Etel L., Prawo podatkowe – zagadnienia ogólne, (w:) Prawo podatkowe, L. Etel (red.), Difin, Warszawa 2013.
  • Hathway N., Jacobs B., Kinsman A., Perryman N., Sutcliffe J., Encyklopedia gier, MUZA SA, Warszawa 2000.
  • Laszuk M., Zadania administracji celnej w zakresie podatku od gier – analiza wybranych problemów, (w:) Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, P Stanisławiszyn (red.), T. Nowak (red.), LEX, Warszawa 2014
  • Szołno-Koguc J., Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych, (w:) Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, C. Kosikowski (red.), J. M. Salachna (red.), LEX, Warszawa 2012.
  • Zdebel M., Podatki i opłaty, (w:) Podręczniki prawnicze – prawo podatkowe, H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, Warszawa 2012.
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, (Dz.U z 1992 r., Nr 21, poz. 86 z późń. zm.).
  • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późń. zm.).
  • Witryna internetowa Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/ pp/niezbednik-podatnika/podatek-od-gier-hazardowych;jsessionid=9AE3EB67 D122C37312EE57E4E4669011 dostęp dnia 08.04.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-919c49a9-502e-4e31-8389-c4f07c84f2f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.