PL EN


2016 | XVIII/3 |
Article title

Od Grzesznego kąska po Gejzer namiętności. Onimy w świecie kuchni erotycznej

Title variants
EN
From „a sinful bite” to „a geyser of desire”. On proper names of an erotic culinary art
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy szkic to próba analizy blisko trzystu nazw własnych dań zawierających składniki traktowane jak afrodyzjaki, a zatem typowych dla „kuchni erotycznej”. Punkt wyjścia do rozważań na ten temat stanowi refleksja poświęcona miejscu i znaczeniu afrodyzjaków w kulturze. Oglądowi lingwistycznemu poddano medionimy pojawiające się w popularnych programach telewizyjnych oraz Internecie – ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych w polskiej blogosferze, blogów kulinarnych. Celem artykułu jest stworzenie wstępnej kategoryzacji tego typu nazw własnych, ich analiza, określenie niektórych ich funkcji oraz wskazanie na rolę. Rozważania uwzględniają zatem nie tylko perspektywę językową, lecz także kulturową – medioznawczą i antropologiczną.
EN
This research presents an analysis of nearly 300 proper names of dishes including aphrodisiacs, thus typical of an erotic culinary art. A starting point for these considerations is a reflection on the importance and meaning of aphrodisiacs in culture. The analysed mediaonyms have been collected from popular television programs and the Internet, and especially from culinary blogs, which are particularly popular in Polish blogosphere. The aim of the article is to create a basic typology of the mentioned proper names and to describe some of their functions and their role in the modern world. Apart from the linguistic perspective, then, the analysis includes also some observations in culture, media and anthropology.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Opole
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91b54648-9e42-44c4-8858-c69af64ab095
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.