PL EN


2012 | 8 | 245-258
Article title

The role of Mary in the life of a priest

Title variants
PL
Rola Maryi w życiu kapłana
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W nauczaniu Kościoła ukazywany jest związek Najświętszej Maryi Panny z życiem i posługą kapłanów. W dokumentach Soboru Watykańskiego II, tekstach błogosławionego Jana Pawła II czy też Benedykta XVI wielokrotnie podkreślana jest rola Matki Bożej w rozwoju duchowego życia kapłanów, od którego zależny pełniona przez nich posługa duszpasterska. Jako aktualna jawi się zatem potrzeba analizowania tego zagadnienia, dzięki czemu ci, którzy przyjęli sakrament święceń, będą mogli zarówno na nowo odkrywać swoją tożsamość, jak i skuteczniej wypełniać zlecone im zadania. Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na pytania: dlaczego tak bardzo ważna dla każdego kapłana jest miłość do Najświętszej Maryi Panny i dlaczego wynikająca z sakramentu święceń posługa powinna być Jej naśladowaniem? W jaki sposób naśladowanie to powinno być urzeczywistniane? Miłość kapłana do Maryi – jak wykazano w tekście – stanowi drogę poznania Jej niezachwianej wiary w Boga. Obdarowani sakramentem święceń mogą wówczas dostrzec także Jej bezwarunkowe (czyli całkowite) posłuszeństwo, zobaczyć, na czym polega osobowe zawierzenie się Bogu. Matka Zbawiciela, poprzez pełną uległość rozumu i woli wobec objawiającego swoją wolę Ojca Przedwiecznego, nosi w sobie całkowitą „nowość” wiary. Dla Niej wierzyć znaczyło to samo co zmieniać swe życie w duchu Chrystusa; Jej wiara była wędrówką i ciągłym zgłębianiem tajemnicy Chrystusa, w której uczestniczyła. Przez posługę wynikającą z sakramentu święceń każdy z kapłanów powinien ukazywać potrzebę posłuszeństwa wiary. W sakramencie święceń kapłanom zlecona została potrójna misja: prorocka, kapłańska i królewska. W wykonywaniu tych zadań każdemu z nich pomagać pragnie Matka Zbawiciela. Jej pomoc zawiera się między innymi w tym, że w swoim życiu pokazała, od czego zależy poprawne wypełnianie tej potrójnej misji. Naśladując Jej postawę, kapłani będą mogli poznawać, na czym polega doskonałe wypełnianie płynących z sakramentu święceń zobowiązań. Zadanie skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny przez kapłana jest uzależnione od tego, czy najpierw została ona przyjęta i rozważona w głębi serca przez niego samego. Rozważanie w sercu słowa Boga i świadomość, że całe życie należy do Niego, pozwoliło Maryi zamieniać każdą chwilę życia na modlitwę i składanie ofiary. Z kolei opisane na kartach Pisma Świętego wydarzenia w Kanie Galilejskiej zawierają Jej naukę stawiania się w sytuacji drugiego człowieka, dostrzegania jego potrzeb. Ma tam miejsce lekcja oddawania Chrystusowi codziennych spraw (zwłaszcza dotyczących życia duchowego) ludzi, których kapłan spotyka każdego dnia.
Keywords
Year
Volume
8
Pages
245-258
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91b73ec2-170b-4220-aed2-e5888224ebcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.