PL EN


2017 | 11 | 532-534
Article title

Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners. Zbiór studiów. T. 1-2, pod red. Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2017, t.1 ss.284, t. 2 ss. 318, ISBN 978-83-65588-53-1 t. 1, 978-83-65588-54-8 t. 2, 978-83-65588-52-4 całość.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska , achamera@uw.edu.pl
  • University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
  • Bieńkowska B., Wstęp, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1, s. 5-7.
  • Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, pod red. S. Grzeszczuka, A. Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław 1975.
  • Osuch M., Konferencja naukowa „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, – 29 IX - 1 X 2016 r., „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t.10, s. 417-421.
  • Piekarski K., Książka w Polsce XV i XVI wieku, [w:] Kultura staropolska, Kraków 1932, s. 381.
  • Piekarski K., O zadania i metody badań proweniencyjnych, Kraków 1929 (odbitka z „Przeglądu Bibliotecznego” 1929, t. 3, nr 3, s. 388-415.
  • Sipayłło M., O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1, s. 9-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91c0de33-91bf-4d33-ba44-7590995439a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.