PL EN


2013 | 1 | 3 | 261-271
Article title

Problematyka decyzji menedżerskich w organizacji publicznej na przykładzie policjantów podejmujących decyzje kierownicze

Authors
Content
Title variants
EN
The issue of managerial decisions in public organization illustrated with an example of policemen making managerial decisions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnych organizacjach od menedżerów wymaga się wielu umiejętności. Stawia się im wielowymiarowe zadania, którym muszą sprostać, poprzez skuteczne podejmowanie decyzji. Artykuł przedstawia złożoność procesu decydowania, poprzez odsłonięcie pewnych jego elementów. Opracowanie ukazuje problematykę decyzji menedżerskich w organizacji publicznej. Przedstawiona została rola menedżera w procesie podejmowania decyzji i wynikające z niej wyzwania współczesnego kierownika. W publikacji opisano także zagadnienia, związane z funkcjonowaniem jednostek Policji, a które to istotnie wpływają na proces podejmowania decyzji, z którym zmagają się kierownicy tej instytucji. Podejmowanie przez menedżerów trafnej decyzji oraz jej realizacja są istotne, z punktu widzenia działalności organizacji i jej efektywności.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
261-271
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, joannaluczak@vp.pl
References
 • Dowgiałło Z. (1999), Praca menedżera, Wyd. Znicz, Szczecin.
 • Drucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Einhorn H. J., Hogarth R. M. (2006), Podejmowanie decyzji myślenie wstecz i w przód, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, Harvard Business Review, Helion, Gliwice.
 • Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W. (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Kuc B. R. (2004), Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Penc J. (2005), Role i umiejętności menedżerskie sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa.
 • Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Piasecki B., Mikołajczyk Z. (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Schmalholz C. G. (2001), Podstawowe umiejętności przełożonego, „Zarządzanie na świecie", nr 2.
 • Terelak J.F. (1999), Psychologia menedżera. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91cb987c-85e1-489b-aad4-973b8cc0893a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.