PL EN


2017 | 17 | 44 | 1175-1185
Article title

Actions Undertaken to Further Small and Medium Enterprises Development in the Silesian Voivodeship, Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Działania podejmowane w kierunku rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on the ongoing activities in the Silesian Voivodeship for the purpose of developing enterprises from the SME sector, inter alia, through increasing innovation. An analysis of desk research strategies and regulations in the Silesian Voivodeship facilitating the growth of a company's position on the market was made in the work, which should also translate into the region's growth. This article consists of a section on the characteristics of the region and presents the implemented activities in a synthetic way (including innovative and regional policy in the Silesian Voivodeship).
PL
Artykuł koncentruje się na aktualnie prowadzonych działaniach w województwie śląskim celem rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP, miedzy innymi poprzez wzrost innowacyjności. W pracy dokonano analizy desk reserch strategii, rozporządzeń w regionie śląskim ułatwiających podniesienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, co przełoży się zarazem na wzrost regionu. Niniejszy artykuł składa się z części charakteryzującej region i w sposób syntetyczny prezentuje wdrażane działania, w tym polityki innowacyjnej i regionu w województwie.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1175-1185
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
 • AGH University of Science and Technology, Poland
redactor
References
 • Daszkiewicz, N.; Wasilczuk, J.; Dominiak, P. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 • Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: PWN.
 • Freeman, Ch. (2003). Technological infrastructure and international competitiveness. An article published in 2003 in conference materials: The First Globelics Conference ”Innovation Systems and Development Strategies for the Third Millennium”, Rio de Janeiro, November 2-6, 2003.
 • Gulda, K. (2011). Innowacje w przepisach prawnych. In: Perenc, J.; Hołub-Iwan, J. (eds.). Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. Available at: http://ksse.com.pl/o-nas,31. Accessed 3 October 2017.
 • Lorek, E. (ed.). (2009). Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Academic handbook. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • OECD (1996). The Measurement of Scientific and Tecvhnological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting technological Innovation Data. Oslo Manual. Paris: OECD.
 • OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD. Paris: Statistical Office of the Europen Communities.
 • Pilarska, Cz. (2014). Innowacyjność w Polsce – aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. In: Przybylska, K. (ed.). Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
 • Preisner, L., Pindór T. (2003). Wybrane wskaźniki jakości życia na przykładzie Górnego Śląska. In: Tomczyk-Tołkacz, J. (ed.). Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
 • Regional Innovation Strategy of the Silesian Voivodeship for the years 2013-2020, (2012). Katowice. Resolution of the Regional Assembly of the Silesian Voivodship No. IV / 29/5/2012 of December 20, 2012.
 • Scherer, F.M.; Herzstein, S.E.; Dreyfoos, A.; Whitney, W.; Bachmann, O.; Pesek, P.; Scott, Ch.; Kelly, T.; Galvin, J.J. (1959). Patents and the Corporation: A Report on Industrial Technology under Changing Public Policy, Boston: James Galvin and Associates.
 • Schumpeter, J.A. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN – Polish translation of the original work: Schumperter, J.A. (1912). Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Duncker und Humbolt.
 • Statistical Office in Katowice. Statistical Vademecum Local Government (2016). Available at: https://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_slaskie.pdf . Accessed 9 October 2017.
 • Strategy for the Development of the Silesian Voivodeship "Silesia 2020+". Annex to the Resolution No. IV / 38/2/2013 Regional Assembly of the Silesian Voivodeship of 1 July 2013. Available at: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2013/07/09/1373369697.pdf. Accessed 4 October 2017.
 • Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91d0998b-71c6-437f-a232-2796d2854416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.