PL EN


2014 | 167 | 148-155
Article title

Zatrudnienie czy samozatrudnienie - dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych

Content
Title variants
EN
Employment or Self-Employment - Dilemmas on how to Support the Elderly's Professional Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the issue of professional activation of the elderly into two dimensions: entrepreneurship of persons aged 45 and more, and the situation of older employees in their workplace. Authors presents the arguments that the key elements in the policy of supporting older persons on the labour market should be measures addressed to employers and older employees increasing their employability.
Year
Volume
167
Pages
148-155
Physical description
Contributors
References
  • K. Jeżowska: Starsi pracownicy na rynku pracy. W: Pracownicy 45+ w naszej firmie. Red. B. Urbaniak. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2007, s. 7.
  • Pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań. PBS DGA, Sopot 2011, s. 102.
  • A. Richert-Kaźmierska: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie. Raport z badań w ramach Projektu Best Agers. Maszynopis. Gdańsk 2012.
  • J. Fryca, B. Maciejewska: Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim. W: Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie. Red. J. Fryca, B. Maciejewska. PTE, Gdańsk 2010, s. 42-43.
  • J. Perek-Białas, K. Turek: Aktywizacja potencjału osób starszych. Projekt ASPA. Prezentacja wyników projektu: http://www.aspa-eu.com.
  • M. Kononowicz: Postawy i opinie pracodawców z sektora MSP na temat pracowników 45+. Wyniki badań ilościowych i jakościowych. PBS DGA na zlecenie PTE Oddział Gdańsk, Gdańsk 2010.
  • A. Boczkowski, A. Dziedziczak-Foltyn, P. Głodek, J. Kornecki, E. Stawasz: The Case of Poland. W: Entrepreneurship and SME Policies Across Europe. Swedish Agency for Growth Policy Analysis 2010, s. 85-113.
  • D. Storey, F. Greene: Small Business and Entrepreneurship. Pearson Education Limited 2010, s. 374-436.
  • K. Mole, G. Bramley: Making Policy Choices in Non-financial Business Support: An International Comparison. "Environment and Planning C: Government and Policy" 24(6), s. 885-908.
  • D. Storey: Wykład wygłoszony na seminarium sieci IPREEG, 2 października 2010 r. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, materiały niepublikowane.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91e1f1ba-f8c5-44e4-9d31-e34cf4835b40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.