PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 223-226
Article title

Młodzi (i zdolni) o animacji

Authors
Title variants
EN
Young (And Talented) on Animation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawia recenzję pracy zbiorowej „Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation” pod redakcją Olgi Bobrowskiej i Michała Bobrowskiego (2016). Ta angielskojęzyczna publikacja gromadzi – jak zauważa Pitrus – teksty o ambicjach naukowych, choć czasem są one bliższe nieco „unaukowionej” krytyce niż „twardej” nauce. Tematyka została zawężona do animowanego kina Europy Środkowej, ale dodatkowo uzupełniono ją o wątki włoskie. Jak przekonują redaktorzy tomu, animowane kino Italii (zwłaszcza północnych Włoch) pozostaje w bliskiej relacji z realizacjami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tu natomiast uprzywilejowaną pozycję zajmują Polska i Czechy, bowiem to właśnie w tych dwóch krajach animacja autorska ma, lub przynajmniej miała, się najlepiej. Część pierwsza antologii dotyczy kontekstów kina animowanego, natomiast w części drugiej zaprezentowano cztery case studies. W opinii recenzenta książka ta, ze względu na język publikacji, może być na świecie doskonałą wizytówką kina animowanego z tej części Europy.
EN
The author presents a review of the collective work “Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation” edited by Olga Bobrowska and Michał Bobrowski (2016). This English-language publication consists of – as Pitrus notes – texts with academic ambitions, which in fact are sometimes closer to a critique with elements of popular science, rather than hard science. The subject was narrowed down to the animated cinema of Central Europe but additionally supplemented with Italian themes. As illustrated by the editors of the volume, animated cinema of Italy (especially northern Italy) remains in a close relation with the productions of the countries of the Visegrad Group. Here, however, Poland and the Czech Republic have a privileged position, because it is in these two countries that original, independent animation fares, or at least fared, the best. The first part of the anthology deals with the contexts of animated cinema, while the second part presents four case studies. In the reviewer’s opinion, this book, due to the language of publication, can be the perfect showcase of animated cinema in this part of Europe.
Year
Pages
223-226
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, red. Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Bielsko-Biała –Kraków, Galeria Bielska BWA, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91e85764-353c-4e7c-8cce-36d3996b8cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.