PL EN


2015 | 14 | 209-224
Article title

Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego

Content
Title variants
EN
Linguistic creation of the image of sovereigns in Middle Polish historiographic writing – a contribution to the analysis of identity discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to describe a fragment of the 16th century historiographic writing, perceived as a tool for shaping attitudes, spreading values, creating and consolidating collective memory. 16th century Polish catalogues of monarchs (Ikones) constitute the resource material. They performed the commemorative function, but were also used by the authorities as a channel for disseminating information about the history of the state and the society from the angle of the deeds of sovereigns. The figures of the rulers recorded in the catalogues may serve as universal patterns of both positive (the knight, the host, the father, the faithful) as well as negative attitudes. This form of writing was decisive in respect of what should be remembered and how, constructing common world view and hence developing the identity of the nation of the gentry.
Year
Volume
14
Pages
209-224
Physical description
oryginalny artykuł
Contributors
References
 • Dubisz S., Historia języka polskiego – „wczoraj, dziś i jutro”, „LingVaria” 2010, nr 2.
 • Dubisz S., Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka języka, „Poradnik Językowy” 2009, z. 3.
 • Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France 1976, Warszawa 1998.
 • Gajda S., Tożsamość a język. Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Malyski, K. Sobstyl, Lublin 2007.
 • Grzybowski K., Ojczyzna – naród – państwo, Warszawa 1977.
 • Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
 • Ostaszewska D., Postać w literaturze. Wizerunek staropolski, Katowice 2001.
 • Samsonowicz H., Początki Polski, czyli wyobrażenia o początkach własnych, w: Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w. Prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej, red. J. Kowecki, J. Tazbir, Warszawa 1997.
 • Serejski M.H., Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław 1965.
 • Słownik staropolski, t. 1-11, red. S. Urbańczyk, Warszawa – Kraków 1953-2002.
 • Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
 • Wojtak M., O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” IV, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91ed4e47-0112-40ec-884f-758da6125bf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.