PL EN


2001 | 3 | 191-197
Article title

Problematyka finansów przedsiębiorstw w wyniku zmian systemu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie finansami było zawsze istotną częścią zarządzania przedsiębiorstwem, ale jako dyscyplina naukowa pojawiło się dopiero na początku XX wieku. Od tego momentu zarówno praktyczna jak i naukowa odmiana finansów w przedsiębiorstwie uległy znacznej przemianie. Na początku ubiegłego stulecia w zarządzaniu finansami kładziono nacisk na prawne aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, dotyczące głównie ich powstawania, łączenia oraz pozyskiwania kapitału. W latach trzydziestych, a więc w latach kryzysu gospodarczego, w zarządzaniu finansami koncentrowano się na badaniu płynności, zyskowności przedsiębiorstw, a także na prawnych aspektach dotyczących regulacji rynków kapitałowych . Znaczący wpływ na rozwój zarządzania finansami w przedsiębiorstwie miały przemiany w podejściu do jego naukowego odpowiednika oraz wzrastające wykorzystanie komputerów, rozwój matematycznych i statystycznych modeli.
Keywords
Contributors
References
  • Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1996
  • Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
  • Gorynia M., Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, ,,Ekonomista", nr 2/2000
  • Gup B.E., Principles offinancial management, John Wiley & Sons, New York 1987
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1997
  • Koźmiński A.K., Po wielkim szoku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
  • Pasieczny L, Zarys ekonomiki przedsiębiorstwa, Instytut wydawniczy CRZZ, Warszawa 1972.
  • Ross A., Westerficld R. W., Jordan B. D., Finanse przedsiębiorstw, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
  • Socik A., Rola działu zarządzania finansami, "Rynek Terminowy". nr 3/2000.
  • Szefler S., Marciniak S., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91f7f21b-f6c0-4457-95fc-0b9c20d9c17f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.