PL EN


2014 | 3(8) | 73-86
Article title

Architecture of Consumption. Case Study Sarajevo

Content
Title variants
PL
Architektura konsumpcji. Studium przypadku – Sarajewo
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Two decades after a devastating war, Sarajevo has evolved into a city highly influenced by free market capitalism. Despite having the highest country unemployment rate in Europe of 43.5% (Trading Economics, 2014), frequent public demonstrations and an overall social dissatisfaction, there is a noticeable increase in construction of retail centres. Since 2009 three major shopping malls, around 116,500 m2 in total, have been constructed in the city centre apart from numerous more previously built along the city. Given the mentioned conditions one would assume that there can be only a small percentage of possible users for these spaces. Interestingly the shopping centres are never empty. The present study aims to contribute to research to what differentiates these inner city hedonic temples of consumption from other shopping malls and analyse if socioeconomic standards affect and/or alter usage and behaviour in them. The hypothesis is that such modern structures having a high consumption lifestyle appearance, thus stimulating the pursuit for one, provide a sense of global equality and an ostensible stability to Sarajevo citizens. Apart from detailed review of existing literature, valuable information was collected through an online questionnaire targeting exclusively citizens of Sarajevo. In conclusion, the results answer to whether and how construction of consumption architecture meets the interests and needs of citizens living in a socioeconomically unstable country.
PL
W ciągu dwóch dziesięcioleci po wyniszczającej wojnie Sarajewo przekształciło się w miasto, na które w dużym stopniu wpłynął kapitalizm wolnorynkowy. Pomimo najwyższego spośród krajów Europy wskaźnika bezrobocia w wysokości 43,5% (Trading Economics, 2014), częstych demonstracji publicznych i ogólnego niezadowolenia społecznego występuje zauważalny rozwój budownictwa ośrodków detalicznych. Od 2009 r. w centrum miasta wybudowano trzy duże galerie handlowe o łącznej powierzchni ok. 116 500 m2 (obok licznych, wybudowanych wcześniej wzdłuż ciągów miejskich). Mając na względzie wspomniane warunki, można zakładać, że istnieje tylko niewielki odsetek ewentualnych użytkowników tych powierzchni. Co ciekawe, ośrodki handlowe nigdy nie są puste. Przeprowadzone badanie ma na celu określenie, co odróżnia te śródmiejskie hedonistyczne świątynie konsumpcji od innych galerii handlowych, i przeanalizowanie czy normy społeczno-ekonomiczne wpływają i/lub zmieniają korzystanie z nich i zachowania w nich. Postawiono hipotezę, że takie nowoczesne struktury, mające wygląd charakterystyczny dla stylu życia o wysokiej konsumpcji, stanowiące w ten sposób bodźce do dążenia do takiego stylu życia, stwarzają poczucie globalnej równości i pozornej stabilności dla mieszkańców Sarajewa. Obok analizy istniejącej literatury cenne informacje zebrano w trakcie przeprowadzonej w trybie on-line ankiety skierowanej wyłącznie do mieszkańców miasta. Wyniki badań stanowią odpowiedź na pytanie, czy i jak konstrukcja architektury konsumpcji zaspokaja zainteresowania i potrzeby mieszkańców żyjących w niestabilnym społecznie i gospodarczo kraju.
Year
Issue
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • International University of Sarajevo
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91fd9eda-1e7d-46a3-ac9d-97c200f83926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.