PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 58-71
Article title

Znaczenie i cechy sprawnego zarządzania jakością w procesie realizacji projektów inwestycyjnych (na przykładzie sektora nieruchomości komercyjnych)

Content
Title variants
EN
Znaczenie i cechy sprawnego zarządzania jakością w procesie realizacji projektów inwestycyjnych (na przykładzie sektora nieruchomości komercyjnych)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie roli sprawnego zarządzania jakością w procesie realizacji projektów inwestycyjnych. Znaczenie zarządzania jakością dla sukcesu projektów inwestycyjnych nie zawsze jest odpowiednio doceniane z uwagi na usługowy charakter działań zespołów projektowych i złożoność oraz wielowymiarowość efektów ich pracy. W pierwszej części opracowania zaprezentowano podstawowe założenia procesu zarządzania jakością przedsięwzięciami projektowymi. Omówiono także specyfikę projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych. W dalszej części przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów i dyrektorów projektów realizowanych w sektorze nieruchomości komercyjnych. Projekty te dotyczyły przede wszystkim inwestycji związanych z budową kompleksów handlowych oraz budynków mieszkalnych. Badani menedżerowie przekazali swoje opinie na temat roli oraz form zarządzania jakością w realizacji projektów inwestycyjnych.
EN
The purpose of this paper is to define the role of effective quality management in the implementation of investment projects. The importance of quality management for the success of investment projects is not always sufficiently appreciated in view of the service nature of the activities of project teams and the complexity and multidimensionality of the effects of their work. The first part of the paper presents the basic concepts of quality management process with regards to design projects. Specific investment projects in the commercial real estate are also discussed. Then. the results of surveys conducted among managers and directors of projects in the commercial real estate sector. These projects mainly concerned the investments related to the construction of commercial complexes and residential buildings. Managers surveyed gave their opinions on the role and form of quality management in implementation of investment projects.
Keywords
Year
Issue
Pages
58-71
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
References
 • Benes, G.M.E. i P.E. Groh 2011. Grundlagen des Qualitätsmanagements, München: Carl Hanser Verlag.
 • Bryx, M. 2006. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Warszawa: Poltext.
 • Czerkas, K. 2010. Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce, Warszawa: Instytut Rynku Hotelarskiego.
 • Gassmann, O. 2006. Praxiswesen Projektmanagement, München: Carl Hanser Verlag.
 • Głowka, G. (red.) 2011. Nieruchomość, kredyt, hipoteka, Warszawa: Poltext.
 • Gmytrasiewicz, M. i A. Karmańska 2004. Rachunkowość finansowa, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Kisielnicki, J. 2011. Zarządzanie projektami, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami 2006. Warszawa: Wydawnictwo MT&DC.
 • Litke, H.-D. 2005. Projektmanagement. Handbuch für die Praxis, München: Carl Hanser Verlag.
 • Noé, M. 2010. Vom Qualitätsmanager zum internen Managementberater. Die neuen Anforderungen souverän meistern, München: Carl Hanser Verlag.
 • Pietras, P. i M. Szmit 2003. Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki, Łódź: Horyzont.
 • Skalik, J. (red.) 2009. Zarządzanie projektami, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Stabryła, A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trocki, M. (red.) 2009. Zarządzanie projektami, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wojewnik-Filipkowska, A. 2008. Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Warszawa: CeDeWu.
 • Wysocki, R.K. i R. McGary 2005. Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice: Helion.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92040789-82f8-4ea6-a62d-2ec24bec2e64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.