PL EN


Journal
2017 | 2(2017) | 5–31
Article title

Organisational models of gymnasium in Poland

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In 1999, as a result of reforms of the education system, a new type of lower secondary school, called gymnasium, was introduced in Poland. The main objectives of introducing the gymnasium were to equalize the educational opportunities of rural youth, improve the level of education and extend general education by one year. The reformers envisioned gymnasiums as an autonomous school, located in new, well-equipped buildings, or as schools functioning alongside existing secondary schools. After 16 years of operation, four structural models of gymnasiums evolved: autonomous gymnasium, aggregate gymnasium in a complex with a primary school, gymnasium in a complex with a primary school having the same catchment area, and gymnasium with upper secondary school. The article investigates the differences in the organisational characteristics for each model of gymnasium, educational outcomes from different types of school, and their geographic distribution. Results show that even though gymnasiums in a complex with an upper secondary school attain on average the best results on the gymnasium completion exam, the highest scores in teaching effectiveness are achieved by gymnasiums in complexes with a primary school having the same catchment area.
Journal
Year
Issue
Pages
5–31
Physical description
Contributors
 • Educational Research Institute
author
 • Educational Research Institute
References
 • Alspaugh, J. W. (1999). The interaction effect of transition grade to high school with gender and grade level upon dropout rates. [ERIC Document No. ED431066]. Montreal: American Educational Research Association.
 • Appelt, K. (2004). Gimnazjum. Trudności wychowawcze w okresie dorastania. Psychologia w Szkole, 4(4), 19–25.
 • Bajerski, A. (2011). Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 14, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Becker, H. J. (1987). Addressing the needs of different groups of early adolescents: effects of varying school and classroom organizational practices on students from different social backgrounds and abilities. [Report No. 16]. Baltimore: Center for Research on Elementary and Middle Schools, The Johns Hopkins University.
 • Chaker, A. M. (2005). Middle school goes out of fashion, districts shift to K-8 model. The Wall Street Journal, April 6. Retrieved from http://www.wsj. com/articles/SB111274377335098942
 • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P. and Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Franklin, B. J. and Glascock, C. H. (1998). The relationship between grade configuration and student performance in rural schools. Journal of Research in Rural Education, 14(3), 149–153.
 • Handke, M. (2006). Reformę szkoły zepsuto później. [Radio interview.] Retrieved from http://www.rmf24.pl/ tylko-w-rmf24/wywiady/news-handke-reforme-szkoly-zepsuto-pozniej,nId,210846
 • Herczyński, J. (2012). Wskaźniki oświatowe. Biblioteczka Oświaty Samorządowej, 6. Warszawa: Wydawnictwo ICM.
 • Herczyński, J. and Sobotka, A. (2014). Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Humenny, G., Koniewski, M., Majkut, P. and Skórska, P. (2014). Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum. In B. Niemierko and M. K. Szmigel (eds.), Diagnozy edukacyjne – dorobek i nowe zadania (pp. 128–141). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 • Ignar-Golinowska, B. and Gajewska, M. (2002). Warunki nauczania w gimnazjach miejskich i wiejskich w pierwszym roku reformy systemu edukacji. Rocznik Państwowego Zakładu Higieny, 53(1), 89–96.
 • Konarzewski, K. (2001a). Sieć szkolna. In K. Konarzewski (ed.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy oświaty. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Konarzewski, K. (2001b). Reforma strukturalna: gimnazjum. In K. Konarzewski (ed.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy oświaty. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Konarzewski, K. (2004). Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Książek, W. (2001). Rzecz o reformie edukacji 1997–2001. Warszawa: Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”.
 • Lackowski, J. (2008). Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (1998). Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół (Biblioteczka Reformy, vol. 2). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2000). Ministerstwo Edukacji Narodowej o reorganizacji sieci szkół (Biblioteczka Reformy, vol. 19). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Piwowarski, R. (2006). Modele edukacji dla potrzeb koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Pokropek, A. (2009). Metody statystyczne wykorzystywane w szacowaniu trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych. In B. Niemierko and M. K. Szmigel (eds.), Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej (pp. 137–153). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 • Rockoff, J. E. and Lockwood, B. B. (2010). Stuck in the middle: impacts of grade configuration in public schools. Journal of Public Economics, 94(11–12), 1051–1061.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół państwowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (1999). [Dz.U. Nr 14, poz. 124]. Retrieved from http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19990140124
 • Schwerdt, G. and West, M. R. (2013). The impact of alternative grade configurations on student outcomes through middle and high school. Journal of Public Economics, 97, 308–326.
 • Simmons, R. G. and Blyth, D. A. (1987). Moving into adolescence: the impact of pubertal change and school context. New York: Aldine De Gruyter.
 • Swianiewicz, P. (ed.). (2012). Edukacja przedszkolna. Biblioteczka Oświaty Samorządowej, 4. Warszawa: Wydawnictwo ICM.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1991). [Dz.U. Nr 95 poz. 425]. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
 • Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (1998). [Dz.U. Nr 117, poz. 759]. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i d=WDU19981170759
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (1999). [Dz.U. Nr. 12, poz. 96]. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU19990120096
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (2000). [Dz.U. Nr. 12, poz. 136]. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i d=WDU20000120136
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (2001). [Dz.U. Nr 111, poz. 1194]. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011111194
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (2002). [Dz.U. Nr 41, poz. 362]. Retrieved from http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020410362+2002%2405%2404&min=1
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (2003). [Dz.U. Nr 137, poz. 1304]. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU20031371304
 • Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (1998). Retrieved from http://orka. sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/389/$file/389. pdf
 • Ward, D. S. (2008). Middle school: the “Bermuda triangle” of education? [Website of New York State School Boards Association]. Retrieved from http://www.nyssba.org/news/2008/11/24/on-board-online-nov-24-2008/middle-school-the-bermuda-triangle-of-education/
 • Wihry, D. F., Coladarci, T. and Meadow, C. (1992). Grade span and eighth-grade academic achievement: evidence from a predominantly rural state. Journal of Research in Rural Education, 8(2), 58–70.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/2-1-herczynski-sobotka-organisational-models-of-gymnasium.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9207fa5e-a945-4525-bdd2-66107abb5cb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.