PL EN


2013 | 2 | 101-107
Article title

Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Let's not talk about it. On sexual education in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest edukacja seksualna oraz związane z nią kontrowersje. Autorka przygląda się różnicom między wypracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia rekomendacjami dla nauczycieli edukujących dzieci i młodzież w zakresie seksualności człowieka a sposobem realizacji w polskich szkołach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Korzystając z podziału na trzy typy edukacji seksualnej, autorka przybliża zalety podejścia holistycznego, postulującego zarówno wczesny wiek rozpoczęcia edukacji w tym zakresie, jak i zapewnienie dzieciom i młodym osobom nieuprzedzonych, bezstronnych i zgodnych z aktualnym stanem wiedzy informacji dotyczące wszystkich obszarów seksualności człowieka.
Year
Issue
2
Pages
101-107
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
  • Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. (2010). Wychowanie do życia w rodzinie – przedmioty i podręczniki. Badanie dla GazetaEdukacja.pl.
  • Ponton. (2009). Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce? Raport. Warszawa: Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”.
  • Ponton. (2011). Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Warszawa: Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”.
  • Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole SPUNK (2009). Założenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik. Łódź: SPUNK
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-920a206b-5f33-495b-a4f9-e72e6920e0b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.