PL EN


2004 | 7 | 263-273
Article title

Wykup jeńców w Listach Grzegorza Wielkiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konieczność działań na rzecz wykupu jeńców była akcentowana przez pisarzy chrześcijańskich na długo przed Grzegorzem Wielkim. Podkreślano, że wykup z niewoli jest aktem miłosierdzia, do którego zobowiązani są wszyscy chrześcijanie. Św. Cyprian argumentuje, że każdy człowiek jest świątynią Boga, nie można więc pozwolić „aby przez długą zwłokę i brak współczucia świątynie Boga były długo więzione”. „Listy” Grzegorza Wielkiego stanowią zapis najważniejszych wydarzeń i problemów, przed którymi stali ludzie z tamtej epoki. Papież korespondował z wieloma osobami, u których interweniował w sprawach o bardzo różnym wydźwięku. Stąd z jego listów przebija tak dobrze widoczna sytuacja ówczesnych czasów: bieda, choroby, wojny - i związane z nimi uprowadzanie do niewoli wielu mieszkańców dawnego Cesarstwa. Na polu działań na rzecz wykupu jeńców istniało współdziałanie między ustawodawstwem cesarskim a działaniami Kościoła. Świeckie prawodawstwo miało ułatwić od strony formalnej przekazywanie dóbr na wykup jeńców. Kościół natomiast starał się rozporządzać odpowiednio otrzymanym od wiernych majątkiem, tak aby był dokładnie przeznaczony na wskazany przez ofiarodawców cel. W „Listach” znajdują się przekazy świadczące o tym, że wierni, którzy chcieli przekazać majątek na wykup jeńców, powierzali go papieżowi. Z drugiej strony, również władze kościelne starały się powiększać środki potrzebne do wykupu, choćby poprzez wyprzedawanie sprzętów kościelnych; właśnie sprzedaż sprzętów wzbudziła początkowo dużo wątpliwości i oskarżeń pod adresem Kościoła. Z czasem jednak została oficjalnie zaaprobowana zarówno przez władze świeckie, jak i kościelne.
Contributors
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
  • A. Żurek, Działalność charytatywna Kościoła w Galii V-VI wieku, „Vox Patrum”, 16(1996), z. 30-31, s. 189-196.
  • G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, tłum. pod red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1967, s. 81, 89.
  • J. Czuj, Caritas u papieża Grzegorza Wielkiego, „Caritas”, 3(1947), nr 21, s. 150-154;
  • J. Czuj, Papież Grzegorz Wielki, Warszawa 1948;
  • M. Chuchra, Papież Grzegorz Wielki obrońcą pokoju (w świetle Listów), „Roczniki Teologiczne”, 42(1995), z. 4, s. 5nn.
  • M. Wójcik, Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Lublin 2003, s. 84nn.
  • P. Gwiazda, „Bonus ordo Vivendi” - życie doskonałe w doktrynie św. Grzegorza Wielkiego, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 193-211;
  • S. Sojka, Kapłan - pasterz według świętego Grzegorza Wielkiego, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 233-251
  • T. Kunderewicz, Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo, “Studia et documenta historiae et iuris”, 47(1981), s. 64;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-921d6c6a-86c9-4f97-a4bd-32b413864a02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.