PL EN


2005 | 4/2005 (10) | 175-186
Article title

Możliwości wykorzystania podatków w oddziaływaniu na procesy społeczne i gospodarcze

Authors
Content
Title variants
EN
Opportunities to apply taxes in impacting social and economic processes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Contemporary states are trying to reach their assumed social and economic objectives for the purpose of solving a range of economic problems. They must apply various methods, tools and ways to realize the task. In general, these ways are called instruments and are used to influence national economy. It is economic policy that gives the authorities the opportunity to control structure, dynamics and development of economy. The main objectives of the policy are: to develop economy; to achieve economic balance; to influence the inflation and public debts limits; to limit the level of unemployment; and to redistribute incomes. However, it should be pointed out that economic policy cannot solve all the problems. Fiscal policy, based on income and expense instruments, is a significant part of economic policy. Taxes are particularly essential. Currently it is very difficult to maintain the idea of total tax neutrality. Therefore the impact of taxes on economy is based on the realization of their assigned functions, i.e. the fiscal and stimulating one. However, the major opportunities for the impact of taxes lie in the area of investments.
EN
Contemporary states are trying to reach their assumed social and economic objectives for the purpose of solving a range of economic problems. They must apply various methods, tools and ways to realize the task. In general, these ways are called instruments and are used to influence national economy. It is economic policy that gives the authorities the opportunity to control structure, dynamics and development of economy. The main objectives of the policy are: to develop economy; to achieve economic balance; to influence the inflation and public debts limits; to limit the level of unemployment; and to redistribute incomes. However, it should be pointed out that economic policy cannot solve all the problems. Fiscal policy, based on income and expense instruments, is a significant part of economic policy. Taxes are particularly essential. Currently it is very difficult to maintain the idea of total tax neutrality. Therefore the impact of taxes on economy is based on the realization of their assigned functions, i.e. the fiscal and stimulating one. However, the major opportunities for the impact of taxes lie in the area of investments.
Keywords
Year
Issue
Pages
175-186
Physical description
Dates
published
2005-12-15
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bielawska, A. 1993. Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycjną małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Dolata, S. 1999. Podstawy wiedzJ, o podatkach i polskim systemie podatkowym, Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Gaudemet, P. M. i J. Molinie. 2000. Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 • Głuchowski, J. 2002. Polskie prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Grabowiecki, R. 1996. Wpływ systemu finansowo-podatkowego na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych (w świetle doświadczeń zagranicznych). Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Gomułowicz, A. i J. Małecki. 2002. Podatki i prawo podatkowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Grądalski, F. 2004. Wstęp do teorii opodatkowania, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Kalinowski, M, 1996. Współczesne systemy podatkowe. Zarys wykładu, Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • Kulicki, J. i P. Sokół. 1996. Podatki i prawo podatkowe, Warszawa: PWE.
 • Litwińczuk, H. 2003. Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Majchrzycka-Guzowska, A. 2004. Finanse i prawo finansowe, Warszawa: LexisNexis.
 • Mastalski, R. 1995. Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa: C.H.Beck.
 • Morawski, W. 2003. Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk: ODiDK.
 • Owsiak, S. 1999. Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stiglitz, J.E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasilewska-Trenkner, H. 1995. Makroekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. w: Transformacja systemowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa (zeszyt 34), Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Wegner, E. 1991. Opodatkowanie przedsiębiorstw i ich finansowanie. Zarys optymalnego systemu opodatkowania dochodów. w: Niemiecki system podatkowy a reforma podatkowa w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-922202c1-976b-496d-a1ca-7e9d32d39503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.