PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 385-389
Article title

Uwarunkowania zachowań suicydalnych adolescentów – na podstawie przeglądu wybranych badań

Title variants
EN
Conditioning of suicidal behaviours of adolescents – based on selected research review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy uwarunkowań zachowań suicydalnych adolescentów. Na podstawie przeglądu (wybranych) badań dokonano weryfikacji czynników tzw. ryzyka, które w znacznym stopniu oddziałują na młodzież. Poszukiwania uwarunkowań zachowań suicydalnych prowadzone były wokół czynników ryzyka związanych z rodziną i jej sytuacją/problemami, tkwiących w jednostce oraz związanych ze środowiskiem społecznym. Całość opracowania kończy podsumowanie wraz z wnioskami dla praktyki.
EN
The text considers adolescents’ suicidal behaviours conditioning. Basing on the (selected) research review, there was executed the verification of the factors of so-called risks which have a significant impact on the youth. Searching for the conditioning of the suicidal behaviours was conducted around the factors of risk related to the family and its situations/problems rooted in an individual as well as (factors) related to the social environment. The whole of this elaboration is completed with the summary along with some practical conclusions.
Contributors
References
 • Ajdacic-Gross, V., Weiss, M.G., Ring, M., Hepp, U., Bopp, M., Gutzwiller, F. i in. (2008). Methods of Suicide: International Suicide Patterns Derived from the WHO Mortality Database. Bulletin of the World Health Organization, 86 (9), 726-732. doi: 10.2471/BLT.07.043489 PMID: 18797649
 • Arensman, E., Bennardi, M., Larkin, C., Wall, A. i in. (2016). Suicide among Young People and Adults in Ireland: Method Characteristics, Toxicological Analysis and Substance Abuse Histories Compared. PLoS ONE, 11/29 (11), 1-14.
 • Bałandynowicz, A. (2002). Reakcja społeczeństwa wobec problemu suicydalnego jednostki. W: B. Hołyst, M. Staniaszak, M. Binczycka-Anholcer (red.), Samobójstwo (s. 78). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 • Bałandynowicz, A. (2014). Profilaktyka i prewencja zachowań suicydalnych w okresie adolescencji u dzieci i młodzieży. Resocjalizacja Polska, 6, 17-40.
 • Banda, B. L., Nijman, H. (2010). Suicide Inside: A Systematic Review of Inpatient Suicides. Journal of Nervous and Mental Disease, 198 (5), 315-328. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181da47e2 PMID: 20458192
 • Beautrais, A.L. (2000). Risk Factors for Suicide and Attempted Suicide Among Young People. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 1 (34), 420-436.
 • Biddle, L., Donovan, J., Owen-Smith, A., Potokar, J., Longson, D., Hawton, K. i in. (2010). Factors Influencing the Decision to Use Hanging as a Method of Suicide: Qualitative Study. British Journal of Psychiatry, 197 (4), 320-325. doi: 10.1192/bjp.bp.109.076349 PMID: 20884956
 • Carr, A. (2004). Depresja i próby samobójcze. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cekiera, Cz. (2003). Wstęp do wydania polskiego. W: Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkół (s. 7-8). Genewa–Warszawa: WHO, PTS.
 • Christoffersen, M.N., Poulsen, H.D., Nielsen, A. (2003). Attempted Suicide Among Young People: Risk Factors in a Prospective Register Based Study of Danish Children Born in 1966. Acta Psychiatrica Scandinavica, 11 (108), 350.
 • Domańska, J.M. (2017). Teoretyczne aspekty zjawiska samobójstw. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 26, (2), 187-201. doi: 10.16926/p.2017.26.36
 • Gaś, Z. B. (1993). Profilaktyka uzależnień. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gromulska, L. (2010). Zdrowie psychiczne w świetle dokumentów światowej organizacji zdrowia. Przegląd Epidemiologiczny, 64, 127-132.
 • Hołyst, B. (2004). Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.
 • Jarosz, M. (2004). Samobójstwa: ucieczka przegranych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kanchan, T., Menon, A., Menezes, R.G. (2009). Methods of Choice in Completed Suicides: Gender Differences and Review of Literaturę. Journal of Forensic Sciences, 54 (4), 938-942. doi: 10.1111/j.1556-4029.2009.01054.x PMID: 19486437
 • Kawabe, K., Horiuchi, F., Ochi, M., Oka, Y., Ueno, S. (2016). Suicidal Ideation in Adolescents and Their Caregivers: A Cross Sectional Survey in Japan. BMC Psychiatry, 16, 231.
 • Kim, G.H., Ahn, H.S., Kim, H. J. (2016). Type of Sexual Intercourse Experience and Suicidal Ideation, Plans, and Attempts Among Youths: A Cross-Sectional study in South Korea. BMC Public Health, 7 (16), 1-11.
 • Makara-Studzińska, M. (2001). Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 26(17), 219-220.
 • Makara-Studzińska, M. (2013). Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14-18 lat. Psychiatria, 10 (2), 76-83.
 • Medina, C. (1997). Suicidal Behaviors and Factors Related to Suicide among Mexican American Youth Identified As Seriously Emotionally Disturbed in Rural Settings. W: D. Montgomery (red.), Promoting Progress in Times of Change: Rural Communities Leading the Way, March 26-29, San Antonio, Texas RC 020 986. Reports Research/Technical (143), Speeches /Conference Papers (150), 257-263.
 • Meldrum, R.C., Connolly, G.M., Flexon, J., Guerette, R.T. (2015). Parental Low Self-Control, Family Environments, and Juvenile Delinquency. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 5, 15-23.
 • Pierzchała, K. (2010). Zapobieganie samobójstwom w środowisku więziennym. Krakowskie Studia Małopolskie, 14, 72-79.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015). Problem samobójstw w więzieniach na tle ogólnych trendów. Zarys statystyczno-socjologiczny problemu [The Problem of Suicide in Prisoners in the Background of General Trends. The Statistical and Sociological Problem’s Outline]. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 86, 85-105.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pierzchała, K. (2017). Pedagogical and Theological Reflections on the De-Stigmatization Process [Refleksje pedagogiczno-teologiczne nad procesem destygmatyzacji]. Polish Journal of Social Rehabilitation (Resocjalizacja Polska), 13, 17-37.
 • Pitman, A., Krysinska, K., Osborn, D., King, M. (2012). Suicide in Young Men. The Lancet, 379 (9834), 2383-2392.
 • Przybysz-Zaremba, M. (2017). Zachowania suicydalne adolescentów – w kierunku „właściwej” profilaktyki (wybrane zagadnienia i działania). W: I. Bieńkowska, J. Modrzejewska (red.), Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (s. 55-71). Kraków–Bielsko-Biała: Wydawnictwa Scriptum.
 • Preti, M.A. (2008). Suicide Ideation and Social Desirability Among School-Aged Young People. Journal of Adolescence, 31 (4), 519-533.
 • Sobkowiak, M. (2011). Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej. Gorzów Wielkopolski, file:///C:/Users/user/Downloads/Mariusz%20Sobkowiak%20-%20Przeciwdzialanie%20zachowaniom%20suicydalnym%20w%20pracy%20socjalnej%20(1).pdf [dostęp: 7.06.2018].
 • Szymańska, J. (2012). Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Veronica, S.C., Pisinger, M., Hawton, K., Tolstrup, J.S. (2018). Self-Injury and Suicide Behavior Among Young People with Perceived Parental Alcohol Problems in Denmark: A School-Based Survey. European Child & Adolescent Psychiatry, 2 (27), 201-208.
 • Wasserman, D., Cheng, Q.I., Jiang, G.X. (2005). Global Suicide Rates Among Young People Aged 15-19. World Psychiatry, 4, 114-120.
 • WHO. World Health Organization (2014). Preventing Suicide. A Global Imperative, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1&ua=1 [dostęp: 4.05.2017].
 • Yongwen, J., Pearlman, D., Deborah, H.N., Hill, J., Viner-Brown, S. (2016). Surveillance of Suicide and Suicide Attempts Among Rhode Island Youth Using Multiple Data Sources. Rhode Island Medical Journal, 99 (12), 53-56.
 • Zaborskis, A., Sirvyte, D., Zemaitiene, N. (2016). Prevalence and Familial Predictors of Suicidal Behaviour Among Adolescents in Lithuania: A Cross-Sectional Survey 2014. BMC Public Health, 16 (7/12), 554.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-923036aa-695f-4501-a17f-379a3b35befe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.