PL EN


2014 | 14 | 303-314
Article title

DIEU ET L’AFRIQUE – ENTRE L’IMPASSE ET LE DÉSENCHANTEMENT

Authors
Content
Title variants
PL
Bóg i Afryka – między impasem a rozczarowaniem
Languages of publication
FR PL
Abstracts
PL
Autor artykułu w konkluzji swego przedłożenia zastanawia się czy Afryka może doświadczyć w przyszłości symptomów sekularyzacji. Jednak aktual- nie na horyzoncie jawi się raczej zróżnicowane doświadczenie transcendencji w kulturze Afryki. Staje się ono podstawą dla określonych postaw etycznych, które są też wypadkową wiary i doświadczenia osobistego. Koniunkcja wiary i rozumu nie jest tu identyczna z doświadczeniem kultury zachodniej. Dlate- go proklamacja wiary w Jezusa Chrystusa przy zastosowaniu kategorii platoń- skich, kartezjańskich czy tomistycznych może nie trafiać do odbiorcy, który doświadcza swej wiary w komunii z historią. Na jej kanwie odkrywa dar życia i jego Dawcę. Afrykańczyk wyraża swą wiarę też przy pomocy różnych form językowych przejętych ze świata mitów, rytów i wierzeń, które wypowiadają świat niewidzialny. Stąd też uprawnione wydają się wysiłki wcielenia tego bo- gactwa kulturowego w dyskurs teologiczny Afryki. Wydają się one analogiczne do prób osadzenia współczesnej myśli chrześcijańskiej w kontekście postmo- dernistycznym.
Keywords
Year
Volume
14
Pages
303-314
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9240adb3-2049-48e1-8e68-26ff0ddd6c95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.