PL EN


Journal
2016 | 12 | 3 | 269-281
Article title

A framework for an inventory model for deteriorating items with expiration under trapezoidal-type demand and partial backlogging

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Model poziomów zapasów asortymentów ulegających zużyciu o trapezoidalnym typie popytu z częściowym zapasem bezpieczeństwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: As in the case of deteriorating items, expiration plays a major role in inventory management, a generalized approach is studied based on an inventory model for deteriorating items with expiration dates. Methods: In this paper, the demand rate during the cycle time is assumed to be trapezoidal. Shortages are allowed and partially backlogged. An inventory replenishment strategy is formulated for trapezoidal demand rates and backlogging rates in general for retailers; with the support of fundamental concepts of calculus. Results: The method is illustrated with the support of numerical examples along with sensitivity analysis with respect to major parameters. Conclusion: This generalized approach provides a platform to develop a strategy using different demand functions and backlogging rates.
PL
Wstęp: Uwzględniając fakt, że w przypadku produktów łatwopsujących się, okres przydatności odgrywa istotną rolę przy zarządzaniu zapasem, Praca prezentuje ogólne podejście do modelu zarządzania zapasem dla tego typu asortymentów, posiadających daty przydatności do spożycia. Metody: Założono, że popyt jest typu trapezoidalnego. Dozwolone zostały braki oraz założono częściowo zapasy bezpieczeństwa. Sformułowano metodę uzupełniania zapasów dla popytu trapezoidalnego do stosowania w handlu detalicznym. Wyniki: Prezentowaną metodą wsparto przedstawieniem przykładów liczbowych oraz analizą wrażliwości przy wsparciu ich prezentacją graficzną w odniesieniu do podstawowych kryteriów. Wnioski: Zaprezentowane ogólne podejście dostarcza podstawy do tworzenia strategii stosujące różne funkcje popytu i różne zapasy bezpieczeństwa.
Journal
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
269-281
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9246b7c5-2406-4215-888c-93f618f55b85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.