PL EN


Journal
2013 | 4 | 261-273
Article title

«Obelgę odwołuję...» — o pewnym typie ogłoszeń drobnych w Przewodniku Katolickim z lat 30. XX wieku

Title variants
EN
On a certain type of small advertisements placed in the Przewodnik Katolicki weekly in the 1930s
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka gatunkowa pewnego typu ogłoszeń drobnych zamieszczanych w Przewodniku Katolickim z lat 30. XX wieku (najstarszym tygodniku katolickim w Polsce). Analizie poddano blisko 100 anonsów będących aktem odwołania obelgi. W opisie uwzględniono intencje nadawcy tekstu (intencję rozpowszechnienia informacji oraz ujawniającą się w zdecydowanej większości wypowiedzi intencję sprawczą), układ komunikacyjny (nadawca bezpośredni, nadawca pośredni, odbiorca zamierzony, odbiorca potencjalny), strukturę ogłoszeń (jednosegmentowy korpus z wyróżnionym graficznie składnikiem incipitowym, obejmujący jeden lub kilka aktów mowy, w tym — najczęściej — akt odwołania obelgi) oraz zjawiska językowe.
EN
The article aims to describe the genre of a certain type of small advertisements to be found in Przewodnik Katolicki, the oldest Polish weekly in the 1930s. Almost 100 advertisements placed in order to take back an insult have been analysed. Their descriptions take into account the intention of the sender (the intention to disseminate information and the causative intention visible in the great majority of cases), communication set-up (direct sender, indirect sender, intended receiver, potential receiver), advertisement structure (a single-segment corpus with a graphically highlighted incipit, including one or more speech acts with the act of taking back an insult being most often represented) as well as linguistic phenomena.
Journal
Year
Issue
4
Pages
261-273
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-924acaaa-ea2e-4cfd-94fb-0b71d1dd1b84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.