PL EN


2016 | 2 | 113-122
Article title

Edukacja nieformalna – moda czy konieczność

Content
Title variants
EN
Non-formal education – fashion or necessity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Formalny system edukacji ma na celu dostarczenie młodym ludziom podstawowej wiedzy, którą mogą wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Niestety często z różnych powodów system ten nie zaspokaja wszystkich potrzeb edukacyjnych. Dlatego też dostępne powinny być inne źródła rozwoju osobistego. Jednym z nich może być edukacja nieformalna. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw, pięć lat temu Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stworzyła Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny. Artykuł ma na celu przedstawienie działalności Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego, jej celowości oraz zapotrzebowania na specjalności proponowane małym studentom. Zaprezentowane zostaną wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono wśród rodziców dzieci uczęszczających na Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny i które dotyczą motywów wyboru poszczególnych specjalności. Prześledzone zostanie również kształtowanie się oferty Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego.
EN
The formal education system is aimed at providing young people with the basic knowledge that they can use in professional and social life. Unfortunately, often the system for various reasons do not meet all educational needs. Therefore, should be available other sources of personal development. One of them may be non-formal education. To meet these needs facing The School of Higher Education in Humanities of the Association For Adult Eucation created five years created Children’s University for the Humanities. Article aims to present the activities of the Children’s University for the Humanities, its purpose and need for the proposed small specialty students. There will be also presented the results of the survey conducted among parents of children attending the Children’s University for the Humanities, regarding the recitals to select individual specialties. It will also traced the development of the deal of Children’s University for the Humanities.
Year
Issue
2
Pages
113-122
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Brzezińska A., Rycielska L., Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska, Wrocław 2009.
  • Czekierda P., Co możemy zyskać w perspektywie społecznej, wprowadzając tutoring do szkoły?, [w:] Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska, Wrocław 2009.
  • Grąziewicz-Jóźwik T., Dzieci zdolne, https://issuu.com/sp114/docs/dzieci_zdolne_-_t._graziewicz_jozwik [10.04.2017].
  • Polak M., Stare i nowe trendy w edukacji, www.edunews.pl/system-edukacji/przyszloscedukacji/2510-stare-i-nowe-trendy-w-edukacji [sierpień 2015].
  • Mapa umiejętności XXI wieku. Nauki społeczne, www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf [maj 2015].
  • Księga trendów w edukacji 2013/2014, Young Digital Planet, www.ydp.pl [sierpień 2015].
  • Trempała E., Czym jest nieformalna edukacja, [w:] Edukacja w dialogu i reformie, red. A. Karpińska, Białystok 2002.
  • Trempała E., Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna), Bydgoszcz 2000.
  • Witkowska-Tomaszewska A., Tutoring jako metoda zarządzania talentami, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-924c03bd-9242-47e2-bce1-c7d8ff8c0d6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.