PL EN


2014 | 41 | 10(487) Regionalne strategie polityki społecznej | 2-11
Article title

Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Regional strategies of social policy and labour market policy as a social policy tool
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Birth and development of territorial self-government in Poland brings significant changes in methods of running social policy. Social issues constitute an important content of exercising power by territorial self-government. In reality decentralised real social policy has not been yet recognised enough to describe and assess it in systematic way. Regional and local authorities adapt new regulations and instruments of governance and adjust to a new requirements relatively slowly; they learn. One of important instruments of running social policy is strategic planning of its activities being a component part of regional development strategy. How does the process of taking into consideration the social policy and labour market policy in regional development strategy look like? That is the basic question the regional experts were asked. Their knowledge and opinion were generalised and presented in the article. The process of the strategy formulation by regional administrations differs. However in all cases they experience problems with implementation of strategies, even where they are well formulated and have social acceptance. Because the local self-government have significant autonomy (they are independent from regional level authorities) and the regional level authorities have sector limitations explicitly arising from central regulations, implementation of strategies is based only on a soft methods of coordination.
PL
Narodziny i rozwój samorządności terytorialnej w Polsce przynosi szczególnie istotną zmianę w sposobie prowadzenia polityki społecznej. Sprawy społeczne są bowiem istotną treścią sprawowania władzy samorządowej. Zdecentralizowana polityka społeczna nie jest jeszcze w wymiarze realnym na tyle rozpoznana, aby można ją systematycznie opisać i ocenić. Władze samorządowe powoli dostosowują się do nowych regulacji i nowych instrumentów; uczą się. Jednym z instrumentów prowadzenia polityki społecznej jest planowanie jej działań przy pomocy formułowania regionalnej strategii polityki społecznej, która powinna być komponentem strategii rozwoju regionu. Jak wygląda proces uwzględniania polityki społecznej i rynku pracy w strategiach rozwoju regionalnego? To podstawowe pytanie zadano ekspertom z ośrodków regionalnych, których opinie zostały uogólnione i przedstawione w artykule. Sytuacja w województwach z tworzeniem strategii jest oczywiście zróżnicowana. Wszędzie istnieją jednak poważne trudności z ich wdrażaniem, nawet gdy one zostaną dobrze sformułowane i mają społeczne poparcie. Wobec autonomii samorządów niższego szczebla terytorialnego oraz ograniczeń regulacyjnych ze strony sektorowych ministerstw, władze wojewódzkie wykonują planistyczną funkcję w sposób ograniczony, wykorzystując głównie miękkie formy oddziaływania.
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Instytut Polityki Społecznej UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-924fecf1-a1a8-4cda-8b1a-b56eb173ea1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.