PL EN


Journal
2015 | 4 (50) | 79-91
Article title

O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu

Content
Title variants
EN
Quality definition in the university performance measurement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The concept of the quality of consumer products and services is fairly well defined. Although today quality of life, including quality of education and training, is a commonly discussed topic, one has to admit that the evaluation system of educational processes and the quality of work of educational institutions is surprisingly low. At the same time, the modernization processes in the system of universities forces basing development decisions , including funding, on achieved indicators of work effects of universities. Existing, domestic and international, external and internal quality assurance systems of university work have been criticized for arbitrariness, unilateralism (eg. the criteria exclusively on the results of teaching, or solely on the results of research), ambiguity of the methodology, unreliability of sources of used data, etc. This means that further inquiry to identify their strengths and weaknesses as well as the directions of their consolidation in the complex policy tool for scientific, educational and social decisions is necessary.
Journal
Year
Issue
Pages
79-91
Physical description
Contributors
References
 • Bienkowski W., Brada J., Stanley G. (red.), 2012, The University in the Age of Globalization: Rankings, Resources and Reforms, Macmillan, London.
 • Blikle A., 2014, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Onepress, Warszawa.
 • Bonstingl J., 1999, Szkoły jakości Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 • Bonstingl J., 2002, Szkoła jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 • Burton N., 1977, Performance Standards, Occasional Paper Series, www.jmde.com.
 • Coburn C., 2003, Rethinking scale: moving beyond numbers to deep and lasting change, Educational Researcher, 32, no. 6.
 • College and University Ranking Systems Global Perspectives and American Challenges, 2007, Institute for Higher Education Policy, Washington.
 • Delivering on the Modernisation Agenda for Universities: Education, Research and Innovation, 2006, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM, 208 Final, Brussels.
 • Deming W., 1986, Out of Crisis, MIT, Cambridge.
 • Dziechciarz J., 2010, From Humboldtian Towards Entrepreneurial University. The Modernization Concept of the European Commission, [in:] Klucznik-Toro A., Bodis K., Pal I. (eds.), Management and Interpreneurship in a Changing Market, Publikon, Budapest, s. 13-35.
 • Dziechciarz J., 2011, Performance Measurement for Entrepreneurial University; in: The Future of Education , vol. 2, Simonelli, Florence, s. 320-331.
 • Dziechciarz J., 2012a, On rate of return measurement in education, Econometrics, no. 31, s. 49-66.
 • Dziechciarz J., 2012b, System jakości kształcenia, [w:] Dziechciarz J., Błaczkowska A., Grześkowiak A., Król A., Stanimir A., Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dziechciarz J., 2015a, Mierzenie efektywności nakładów na edukację i szkolenia w przedsiębiorstwie, Folia Oeconomica, no. 4, s. 11-26.
 • Dziechciarz J., 2015c, Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach kształcenia, [w:] Wdowiński P. (red.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Dziechciarz J. 2015b, O pomiarze efektywności nakładów na edukację i szkolenia w kontekście kształcenia przez całe życie, [w:] Bernais J., Jędralska K. (red.), Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
 • Dziechciarz J., Błaczkowska A., Grześkowiak A., 2009, Econometric Evaluation of Education Systems, [w:] Rinderu P. (red.), Creating an Observatory on Europe-wide Transparency of Academic Qualifications, Editura Universitaria Craiova, Craiova, s. 112-131.
 • Dziechciarz J., Błaczkowska A., Grześkowiak A., Król A., Stanimir A., 2012, Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dziechciarz J., Dziechciarz-Duda M., Król A., Targaszewska M., 2015, Various approaches to measuring effectiveness of tertiary education, Archives of Datascience, no. 1.
 • Dziechciarz-Duda M., Król A., 2012, Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń, Ekonometria, 3(37).
 • Dziechciarz-Duda M., Król A., 2013, On the non-monetary benefits of tertiary education, Econometrics, no. (3)41, s. 78-94.
 • Dziechciarz-Duda M., Przybysz K., 2014, Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni, Taksonomia nr (22)327, s. 303-312.
 • Dzierzgowska I., 2001, Poradnik. Mierzenie jakości pracy gimnazjum, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1995, The Triple Helix. University. Industry. Government relations: a laboratory for knowledge-based economic development, EASST Review, no. 14, s. 14-19.
 • Europe – Education and Training – Indicators and Benchmarks of Quality of School Education – Background 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/back_en.html.
 • European Report on the Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators 2000, European Commission Directorate General for Education and Culture L-2985, Luxembourg, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf.
 • Flynn B., Sakakibara S., Schroeder R., 1995, Relationship between JIT and TQM: practices and performance, Academy of Management Journal, no. 38.
 • Frones I., 2007, Theorizing indicators. On indicators, signs and trends, Social Indicators Research, vol. 83, no. 1.
 • Hamrol A., Mantura W., 2009, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Hazelkorn E., 2011, Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence, Macmillan, London.
 • Jung J., Wang Y., 2006, Relationship between Total Quality Management (TQM) and Continuous Improvement of International Project Management (CIIPM), Technovation, no. 26.
 • Klucznik-Toro A., Bodis K., Pal I. (red.), 2010, Management and Intrapreneurship in a Changing Market, Publikon, Budapest.
 • Lowe C., 1982, The triple helix—NIH, industry, and the academic world, The Yale Journal of Biology and Medicine, no. 55(3-4), s. 239-246.
 • Manual of Rules and Practices 2010, Vermont State Board of Education, www.state.vt.us/educ/finalsqs.htm.
 • Monitoring Quality Assurance 2010, Limerick Business School.
 • Nowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych w 2017r., 2015, komunikat MNiSW 18.02.2015: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/23824,3,mnisw-nowa-ocena-i-kategoryzacja-jednostek-naukowych-juz-w-2017-r-(komunikat).
 • Oczkowicz A., 2002, Jakość szkoły, Wspólnota, http://www.wspolnota.org.pl/artykul/1377,jakość-szkoły.
 • On modernizing universities for Europe’s competitiveness in a global knowledge economy, 2007, Council Resolution of 23 November 2007, General Secretariat, Brussels, 16096/1/07; REV 1.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym, 2015, Ustawa z 27 lipca 2005 r., tekst ujednolicony, stan na 9 września 2015 r., isap.sejm.gov.pl.
 • Quality Indicators for CFS, 2009, Ministry of Education Maldives, http://single-session-schools.blogspot.com/2009/07/Quality-indicators-for-cfs.html 2011.10.28.
 • Quality School Education, 2010, Hong Kong Education Commission Report No. 7, Chapter 2, Aims of Education and Quality Indicators.
 • Romano P., 2006, Selecting Measures for Quality Measurement, University of California, Los Angeles.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, 2013, Dz.U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 2014, Dz.U. 2014, poz. 1370.
 • Sabato J., Mackenzie M., 1982, La Produccion de Technologıa. Autonoma o Transnacional, Nueva Imagen, Mexico.
 • Sadlak J., 2010, Quality Challenge in a Changing Landscape of Higher Education: Place and Impact of Academic Rankings, AIRITI , Shanghai.
 • School Education Quality Assurance Program (SEQAP), 2011, http://www.btcctb.org/files/web/School Education Quality Assurance Program_0.pdf 2011.10.28.
 • Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2015, http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/statut_full_2015.pdf.
 • Strengthening the Common European House of Education Social Cohesion and Quality – a Challenge for Education, 2000, Fourth Conference of the European Ministers of Education, Bucharest, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/bucarest.pdf.
 • Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polska Norma PN-EN ISO 9000:2006 2006, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Targaszewska M., 2013, Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod wap, Econometrics, 2(40).
 • Vught F. van i in., 2008, A practical guide. Benchmarking in European Higher Education, European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU), Brussels.
 • Walesiak M., 1996, Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
 • Wlazło S., 2000, Co oznacza jakość w edukacji?, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Wlazło S., 2002, Jakościowy rozwój szkoły. Poradnik tworzenia systemu zapewniania jakości pracy szkoły dla rad pedagogicznych i dyrektorów szkół, MarMar, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9253173b-fa97-4565-b29c-08f61a64812d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.