PL EN


2018 | 109 | 2 | 119-138
Article title

Rok 1836: Juliusz Słowacki pod piramidami

Title variants
EN
The Year 1836: Juliusz Słowacki by the Piramids
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu polskich podróżników, którzy w XIX wieku odwiedzili Egipt, na szczególną uwagę zasługuje Juliusz Słowacki. Przebywał on w Egipcie od 20 października 1836 do końca tegoż roku. Towarzyszem podróży Słowackiego był Zbigniew Brzozowski, a równocześnie, choć osobno, podróżowali po Egipcie ich znajomi, bracia Stefan i Aleksander Hołyńscy. Wszyscy oni, z wyjątkiem poety-emigranta, byli bogatymi ziemianami. Słowacki odwiedził Aleksandrię i Kair, obejrzał wnętrze piramidy Cheopsa i wdrapał się na jej szczyt, a następnie dotarł Nilem aż do wyspy Philae na południu. Po drodze zachwycał się ruinami świątyń i grobowcami faraonów. Był przeciwny profanacji grobowców i rabunkowi zabytków egipskich przez europejskich kolekcjonerów i ich agentów. Plonem podróży Słowackiego były poetyckie refleksje dotyczące dziejów Egiptu i jego zabytków. Przewyższają one współczesne Słowackiemu utwory „egipskie” poetów zachodnich, nie wyłączając „Ozymandiasa” Shelleya (który zresztą nigdy nie był Egipcie). Niedawno odnaleziono notatnik Słowackiego z podróży na Wschód, zawierający rysunki, notatki i wiersze. Ten notatnik, należący do warszawskiej Biblioteki Krasińskich, uważany za zniszczony w czasie wojny, trafił poprzez różne koleje wojennych losów do biblioteki w Moskwie i jest obecnie przedmiotem prac edytorskich polskich specjalistów.
EN
Among the many Polish travellers who visited Egypt in the 19th century, Juliusz Słowacki deserves special attention. He stayed in Egypt from October 20th, 1836, to the end of that year. Słowacki’s companion in the travel was Zbigniew Brzozowski, and also, though separately, two brothers and their friends Stefan and Aleksander Hołyński made a trip to that country. All of them, with the exception of the émigré poet, were wealthy landowners. Słowacki visited Alexandria and Cairo, saw the inside of the Pyramid of Cheops and climbed up its top, as well as up the Nile reached the island of Philae in the South. On his way he took great pleasure in the ruins of temples and pharaohs’ tombs. He opposed the profanation of tombs and robbery of Egyptian antiquities done by European art collectors and their agents. An effect of Słowacki’s travel were poetic reflections about the history of Egypt and the monuments of Egypt. The reflections surpass the “Egyptian” pieces by Western poets contemporary to Słowacki, not excluding “Ozymandias” by Shelley who, after all, never went to Egypt. Słowacki’s notebook from his travel to the East, containing images, notes and poems, has recently been found. A part of Krasiński Library collection, for many years considered as destroyed during the war, the notebook, following many war vicissitudes, reached a library in Moscow and is presently a subject of editorial activities performed by Polish specialists within the framework of the project sponsored by the Polish National Centre for Science (grant nr. NCN 2014/15/B/H52/01360) and directed by professor Maria Kalinowska.
Year
Volume
109
Issue
2
Pages
119-138
Physical description
Dates
printed
2018-06-27
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-926110aa-9975-4e4a-acdd-77ae5cf7e238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.