PL EN


2015 | 6 | 3 | 83-90
Article title

Philosophy on Relations between Religion and Spirituality

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W latach 70. XX wieku na Zachodzie pojawił się i zyskał popularność parareligijny ruch New Age. Od tego czasu w kulturze Europy obserwujemy proces, który można opisać jako przechodzenie „od tradycyjnej religii do nowej duchowości”. W artykule, odwołując się do filozofii religii rozwijanej przez Lubelską Szkołę Filozoficzną, autor dokładniej pokazuje zasadniczą odmienność nowej duchowości i tradycyjnej religii (czyli – w naszej kulturze – chrześcijaństwa). Odmienność ta wynika z faktu, że podstawę religii stanowi otwarcie człowieka na Boga, a jej praktykowanie jest sposobem wyrażania wiary. Natomiast istotą nowej duchowości okazują się indywidualne poszukiwania człowieka, których celem ma być odkrywanie technik pozwalających na doświadczanie przeżyć uprzyjemniających i wzbogacających jego duchowe życie. Tak zasadnicza odmienność powoduje, że żadna z form rozwijanej współcześnie nowej duchowości nie jest w stanie stać się realną alternatywą dla chrześcijaństwa.
EN
With the rise of the New Age Movement in the culture of Europe in the 1970’s, the process that may be summarised as a movement “from old religion to new spirituality” began. In the text, Author defines more precisely (on the ground of realistic philosophy cultivated in the Lublin Philosophical School) what spirituality and religion are. The distinction “religion – spirituality” is a basis of my considerations. Religion is a complex of internal and external actions by which a man worships God whereas new spirituality does not refer to any transcendent reality, and is not a way of expressing a man’s faith, but only provide experiences brightening up the human life. This is a main argument for the thesis that attempts to replace traditional religion with new spirituality, undertaken in our culture in the last few decades, are bound to fail.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
83-90
Physical description
Contributors
  • Department of Theory of Religion and Alternative Religious Movements in the Institute of Cultural Studies at the Faculty of Philosophy of the John Paul II Catholic University of Lublin, pterob@wp.pl
References
  • AUMANN, Jordan. Christian spirituality in the catholic tradition. London: Sheed & Ward,1985.
  • CAPRA, Fritjof, David STEINDL-RAST, Thomas MATUS. Belonging to the Universe. Explorations on the Frontiers of Science and Spirituality. San Francisco, CA: Harper, 1992.
  • HABERMAS, Jürgen. Between naturalism and religion. Philosophical essays, translated by Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press, 2008.
  • HABERMAS, Jürgen. Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002.
  • KRĄPIEC, Mieczysław A., Andrzej MARYNIARCZYK. The Lublin Philosophical School. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2010.
  • TATARKIEWICZ, Władysław. Historia filozofii [History of Philosophy], vol. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
  • TRZCIŃSKA, Izabela. O duchowości inaczej [On Spirituality – Differently]. Kraków: The Polish Journal of the Arts and Culture, 2014.
  • WALDENFELS, Hans. Medytacja na Wschodzie i Zachodzie [Meditation in East and West], translated by Andrzej Bronk. Warszawa: Verbinum, 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9270ccd8-9016-4730-9a01-49bf70ab91f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.