Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 301-310

Article title

Starość kobiecego ciała jako metafora społeczno-polityczna w zapisie video Słoik zupy Serhija Bratkowa

Content

Title variants

EN
Old age of the female body in the Ukrainian contemporary art on the example of the film Serhiy Bratkovs film Jar of soup

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of this article is the image of an old female body in the video called Jar of soup (2004), created by a contemporary Ukrainian artist Serhiy Bratkov. It is a short video showing an old, lonely woman eating a beetroot soup from the jar. In this work, old age was presented primarily in the bodily dimension. Using the image of an old body, which is marginalized in official visuality, the artist raises a number of issues important both for Ukrainian society and for the overall reflection on the problem of old age and women aging. I see the work of Bratkov primarily in the Ukrainian context: as a bitter reflection on the attitude to old age in the post-Soviet society and as a comment to the symbols of femininity established in the Ukrainian culture, closely related to national ideas.

Keywords

EN
Body   Woman   old age   society   symbol  

Year

Volume

1

Pages

301-310

Physical description

Dates

published
2017-07-01

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Buczkowski, A. (2015), Zjawisko starości kobiet w perspektywie płci kulturowej. W: Siwiec-Piłat, M./Kwiatkowska, B./Borysławski, K. (red.), Inkluzja czy ekskluzja. Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocław, 137–156.
 • de Beauvoir, S. (2007), Druga płeć. Warszawa.
 • Długołęcka, A. (2014), Seksualność seniorów. W: Zych, A. (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Sosnowiec / Dąbrowa Górnicza, 91–203.
 • Dziura, M. (2015), Starość w kulturze współczesnej. W: Siwiec-Piłat, M./Kwiatkowska, B./Borysławski, K. (red.), Inkluzja czy ekskluzja. Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocław, 71–87.
 • Guzewicz, M./Studen, S./Brudko, P. (2015), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II. Lublin.
 • Gosk, H. (2013), Postzależnościowe cechy czasu postzależności. W: Gosk, H./Kołodziejczyk, D. (red.), Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Kraków, 301–313.
 • Hondurowa, T. (2011), Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej. W: Marusiak, A. (red.), Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Ciało. Slavica Wratislaviensia. IX, 55–71.
 • Kijak, R./Szarota, Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa.
 • Kotowska, A. (2015), Medialne wizerunki ludzi starzejących się i starych oraz ich psychospołeczne konsekwencje. W: Siwiec-Piłat, M./Kwiatkowska, B./Borysławski, K. (red.), Inkluzja czy ekskluzja. Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocław, 191–205.
 • Majchrowska, A./Nowakowska, L. (2015), Starość jako choroba. Starzejące się ciało w procesie medykalizacji. W: Siwiec-Piłat, M./Kwiatkowska, B./Borysławski, K. (red.), Inkluzja czy ekskluzja. Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocław, 157–171.
 • Nowacki, A. (2013), Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje. W: Jakubowska-Krawczyk, K. (red.), Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej. Warszawa, 43–51.
 • Portnow, A./Portnowa, T. (2010), Nic nie zostało zapomniane. W: Nowa Europa Wschodnia. 6, 119–129.
 • Stachowska, I. (2009), Aksjologiczne aspekty starości. W: Jakubowska, H./Raciniewska, A./Rogowski, Ł. (red.), Patrząc na starość. Poznań, 115–125.
 • Stefanowska, L. (2013), Paradoksy ukraińskiego feminizmu przełomu XIX i XX w., W: Jakubowska-Krawczyk K. (red.), Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej. Warszawa, 11–20.
 • Zdanowicz-Cyganiak, K. (2013), (Nie)widzialna – próba rekonstrukcji wizerunku starej kobiety. W: Gomóła, M./Rygielska, M. (red.), Starość jako wyobrażenie kulturowe. Katowice, 196–209.
 • Burłaka, W. [Бурлака, B.] (2005), Перевірка реальності – постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців. W: Сучасне мистецтво. 3, 20–30.
 • Diesiaterik, D. [Десятерик, Д.] (2014), Сергій Братков: творчість дає можливість художникові бути більше людиною, ніж він є насправді. W: [dostęp 9 grudnia 2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-1128

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-927a0712-8a3f-4771-9c11-5722ed99dd1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.