PL EN


2018 | 518 | 149-158
Article title

Nadwyżka operacyjna a wydatki majątkowe w polskich samorządach w latach 2012-2017

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł odpowiada na pytanie, czy podnoszony w literaturze związek pomiędzy nadwyżką operacyjną a wydatkami majątkowymi jednostek samorządu terytorialnego daje się potwierdzić w praktyce działania polskich samorządów. W opracowaniu przeanalizowano dane Ministerstwa Finansów na temat wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2017. Przeprowadzona analiza wydatków bieżących i majątkowych oraz dochodów bieżących i majątkowych nie pozwala na wyciąganie wniosków o bezpośrednim związku pomiędzy nadwyżką operacyjną a wydatkami majątkowymi. Prawdopodobnie na wysokość wydatków majątkowych większy wpływ mają inne zdarzenia, takie jak wybory samorządowe. Wypracowywana nadwyżka operacyjna budżetu jest więc niezbędna do przeprowadzania inwestycji, jednak nie determinuje jej wystąpienia w roku, w którym nastąpiła przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-927b34d0-4021-46e6-a01b-5e8d144f4102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.