PL EN


2014 | 3(33) | 263-273
Article title

The need for teaching about quality and spreading quality culture at the stage of school education

Content
Title variants
PL
Potrzeba nauczania na temat jakości oraz rozpowszechniania kultury jakości na etapie edukacji szkolnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns the need for teaching about the quality, as well as building pro-quality attitudes already at the school stage. The author presents quality issues, complications associated with its divergent understanding and its historical conditioning in Poland and also a brief explanation of the need of learning about quality since early childhood. TQM philosophy is described, as well as an overview of examples of building quality culture and education about quality in various countries of the world, together with their noticeable positive results. The current status of education on quality in Poland and quality issues affecting skills desired by employers is discussed.
PL
Artykuł dotyczy konieczności edukacji na temat jakości oraz kształtowania kultury projakościowej już na etapie szkolnym. Przedstawiono w nim problematykę jakości, komplikacje związane z jej rozbieżnym rozumieniem oraz jej historyczne uwarunkowania w Polsce, a także krótkie uzasadnienie potrzeby kształcenia w zakresie jakości już od wczesnego dzieciństwa. Zaprezentowano również filozofię TQM oraz przegląd przykładów kształtowania kultury projakościowej i edukacji na temat jakości w różnych krajach świata wraz z ich zauważalnymi pozytywnymi rezultatami. Przedstawiono także obecny stan tej edukacji w Polsce i związek zagadnień dotyczących jakości z kompetencjami pożądanymi przez pracodawców.
Contributors
References
 • Blikle A., 2013. Doktryna jakości. Helion, Warszawa.
 • Deming W.E., 1986. Out of the crisis. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge.
 • Dryden G., Vos J., 2005. The new learning revolution. 3rd edition. Network Educational Press Ltd., Stafford.
 • Fazlagić J., 2011. Marketing szkoły. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Feigenbaum A.V., 1993. We can’t improve American quality if we aren’t teaching it. Nat. Prod.Rev. 12 (2), 139-141.
 • King M., Kovacs J., 2009. Improving our system of learning: redefining the job of everyone in education. Nort Coast Region Quality Teaching Conference, Opal Cove Resort, Coffs Harbour, NSW.
 • Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę GłównąHandlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa,maj 2012. http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf [access: 15.02.2013].
 • Lulla S., 2004. World-class quality: an executive handbook. Tata McGraw-Hill Education, NewDelhi.
 • Lunenburg F.C., Ornstein A.C., 2011. Educational administration: concepts and practices. Cengage Learning, Tamford.
 • Main J., 1994. Quality wars: the triumphs and defeats of American business. The Free Press., New York.
 • Quality Learning Australia. 2010. Improving School Education Systems. Evidence as to the efficacy of the Quality Learning approach, Belconnen ACT. http://www.gla.com.au/papersQL%20Evidence%20Paper%20Issue%201.3.pdf [access: 19.11.2013].
 • Spychalski B., 2011. Co to jest jakość? Biblioteczka jakości. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz.
 • Tribus M., 1990. The application of quality management principles in education, at Mt. Edgecumbe High School. Sitka, Alaska.
 • Winn R.C., Green R.S., 1994. Applying total quality management to the educational process. Int. J. Eng. Educ. 14, 1, 26-29.
 • www.reinventingschools.org [access: 18.11.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-927ebb53-091a-42fc-95c4-7432daf6a5da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.