Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8(932) | 111-124

Article title

Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995–2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej

Authors

Title variants

EN
Dilemmas of Fiscal Policy in Central and Eastern Europe (1995–2012)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono wybrane efekty polityki fiskalnej pięciu krajów Europy Środkowej: Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. W analizie dokonano porównania tempa wzrostu gospodarczego, w tym zmiany PKB per capita według PPS, na tle uwarunkowań dotyczących całkowitego poziomu opodatkowania działalności gospodarczej, pozycji kraju w światowym rankingu wolności gospodarczej Doing Business, rozmiarów dochodów i wydatków publicznych. Uzyskanie optymalnych warunków rozwoju wymaga zastosowania w odpowiedniej proporcji interwencjonizmu państwowego oraz zasad liberalnych. Wyższe średnie tempo wzrostu w okresie 15–20 lat uzyskują kraje aktywnie sterujące procesami transformacyjnymi i reformami, przy zachowaniu rozmiarów fiskalizmu dostosowanych do aktualnego poziomu rozwoju.
EN
The article discusses the effects of fiscal policy in five countries: Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Hungary. The analysis compares the rates of economic growth, including changes in per capita GDP expressed in terms of PPS, against the background of the overall level of economic activity, the country’s position on the Doing Business global ranking of economic freedom and the size of public revenue and expenditure. Obtaining optimal conditions for development requires the use in suitable proportions of state intervention and liberal principles. The countries that actively guide the processes of transformation and reform while pursuing a fiscal policy matched to the current level of development are the ones that achieve above average growth levels over a 15–20 year period.

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski, Katedra Finansów i Rachunkowości, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Poland

References

  • Dluhosch B., Zimmermann K. [2008], Adolph Wagner und sein „Gesetz”: einige spaete Anmerkungen, Diskussions papier nr. 85, 2008, Helmut Schmidt Universität Hamburg.
  • European Commission [2002], Public Finance in EMU 2002, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „European Economy”, nr 3, Brussels.
  • Wagner A. [1893], Grundlegung der politischen Ökonomie, 3. Aufl., Winter, Leipzig.
  • The World Bank and the International Finance Corporation [2014] Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-size Enterprises, 11th ed., World Bank Publications, Washington.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9289247d-a95b-4a13-8ac6-4e2259434dcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.