PL EN


2013 | 19-20 | 9-20
Article title

Dydaktyka przekładu na studiach filologicznych – ideały, marketing, potrzeby rynku?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Translation teaching in departments of languages – ideals, marketing, needs of the market?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane rozważania są próbą odpowiedzi na pytanie o status dydaktyki tłumaczenia na studiach filologicznych, o jej miejsce i znaczenie. Problematyka marketingowych działań uczelni i wymaganych od tłumacza kompetencji rozpatrywana jest w artykule w kontekście współczesnych realiów gospodarczych, możliwości dydaktycznych uczelni i oczekiwań studentów – adeptów sztuki przekładu.
EN
The remarks presented here are an attempt to answer the question about the position, rank and importance of translation teaching in departments of languages. The problems of the university’s marketing operations and the translator’s competences are considered in the context of the contemporary economic reality, of the teaching possibilities of the university, and of the expectations of students – learners of the art of translation.
Year
Volume
Pages
9-20
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Balcerzan, E. (2009), Tłumaczenie jako „wojna światów“. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  • Dolet, E. (1540), La Manière de Bien Traduire d’une Langue en Aultre, �Estienne Dolet, Lyon.
  • Grabek, A. (2012), „Politechniki górą”, Rzeczpospolita, 19.09.2012, [on‑‑ line] http://www.rp.pl/artykul/934685.html – 15 X 2012.
  • Jakobson, R. (1959), „On Linguistic Aspects of Translation”, w: Brower, R.A. (ed.), On Translation, Harvard University Press, Cambridge MA, s. 232‑239.
  • Toury, G. (1986), „Translation”, w: Sebeok, T. (ed.), Encyclopedic Dictionary of Semiotics, vol. 2, Mouton de Gruyter, Berlin, s. 1107‑‑ 1124.
  • Voellnagel, A. (1998), Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Tepis, Warszawa.
  • Комиссаров, В.Н. (2001), Современное переводоведение, Издательство „ЭТС”, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9291ea70-55ec-4e45-83e6-49f80eadb177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.