PL EN


2014 | 14 | 15-34
Article title

Filozofia zmierzchu humanizmu czy zmierzch filozofii?

Content
Title variants
RU
Философия заката гуманизма или закат философии?
EN
The Philosophy of the Twilight of Humanism or the Twilight of Philosophy?
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Философия Нового времени содействовала формированию механистического материализма. Он приобрел форму практичного материализма. Это разрешило отбросить дуалистическое видение человеческого бытия и сопутствующую ему идеалистическую аксиологию. В результате человек, а вместе с ним гуманизм и гуманитарные науки, лишились метафизического обоснования. Человек в своем бытии рассматривается как материальное и эмпирическое естество, как случайное существо в случайном мире. Аксиологическое мышление заменяет мышление «по ходу» и праксизм. Следствием этого процесса является маргинализация философии и идея философии заката гуманизма.
EN
The modern philosophy enabled the formation of the mechanistic materialism. It took the form of the practical materialism. It allowed the rejection of the dualistic vision of human being and its idealistic axiology. As the result, the human being, humanism and humanities have lost their metaphysical justification. A man in his being is recognizing himself as physical and empirical existence, as accidental being in accidental world. Axiological thinking is replaced by thinking “from an event”, and practicalism. The consequence of this process is the marginalization of philosophy and the idea of philosophy of the dawn of humanism.
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Braidotti R. 2014. Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Descartes R. 1989. Człowiek. Opis ciała ludzkiego, przekład A. Bednarczyk. Warszawa: PWN.
 • Fukuyama F. 1996. Koniec historii, tłum. T. Biedroń, M. Wichrowski. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fukuyama F. 2004. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przekład B. Pietrzyk. Kraków: Wyd. Znak.
 • Godin Ch. 2004. Koniec ludzkości, tłum. Z. Pająk. Kraków: Wyd. WAM.
 • Harman G. 2013. Traktat o przedmiotach, tłum. M. Rychter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heidegger M. 1977. List o humanizmie. W Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i in. Warszawa: Wyd. „Czytelnik”.
 • Heidegger M. 1989. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Frankfurt am Main.
 • Heidegger M. 1996. Przyczynki do filozofii (z wydarzania), tłum. B. Baran, J. Mizera, przedm. J. Mizera. Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.
 • La Mettrie J.O. de. 1984. Człowiek – maszyna, tłum. S. Rudniański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Laqueur W. 2008. Ostatnie dni Europy. Epitafium dla starego kontynentu, tłum. P. Pawlaczek. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.
 • Latour B. 2009. Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, tłum. A. Czarnacka. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Nietzsche F., b.r. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent. b.m.: nakład Jakóba Mortkowicza.
 • Nietzsche F. 1913. Z genealogii moralności, tłum. L. Staff. Warszawa – Kraków: Wyd. Jakóba Mortkowicza.
 • Nietzsche F. 1930. Werke in zwei Bänden. Leipzig: Alfred Kröner Verlag.
 • Rorty R. 1996. Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski. Warszawa: Wyd. „Spacja.
 • Treitschke H. von. 1927. Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, 3 teil., Leipzig.
 • Zachariasz A.L. 2006. Kulturozofia. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zachariasz A.L. 2009. „Teza o końcu filozofii i granice jej zasadności a pytanie o przyszłość filozofii”. ΣΟΦΙА. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 9 : 15-30.
 • Zachariasz A.L. 2011. „Tylko Bóg może nas uratować”. ΣΟΦΙА. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 11 : 15–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92980df1-a6e0-484a-89d5-cb991b9917ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.