PL EN


2013 | 61 | 4: Historia Sztuki | 143-158
Article title

Łazienki w polskich kamienicach w XIX wieku i do II wojny światowej

Authors
Title variants
EN
Bathrooms in the Polish town house in the 19th century and until the Second World War
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A significant changes societal, political and technological in the England started in the second half of XVIII century, in the rest Europe just since XIX century beginning. Here the barrier was still old, backward mentality of society. In the second half of XIX century in the polish town house was created same kind of space which was used only to take care of the hygiene – bathroom. From this convenience were to make use only richest residents of cites. On the all of polish territory were progressed the waterworks. At the turn of XIX and XX century dynamic progress of the middle class, which were used of technological novelty. At the 20 years of XX century were starting modern architecture, were the bathrooms were already a standard.
Contributors
References
 • Barylewska-Szymańska E.: Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 53(2005), nr 3-4, s. 413.
 • Barylewska-Szymańska E„ Szymański W.: „...na św. Michała lub od zaraz” - Sprzedaż i wynajem domów i mieszkań w Gdańsku w 1775 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51(2003), nr 1.
 • Bieniaszkiewicz H.: Architektura secesyjna Lublina, rozprawa doktorska, Lublin 2005.
 • Bogucka М.: Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2008.
 • Brzozowski W.: Urządzenia wodno-kanalizacyjne w domach wrocławskich w XVII i XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 53(2005), nr 3-4.
 • Chmiel A.: Domy krakowskie, Ulica Floriańska, cz. 2, Kraków 1920.
 • Dmochowski Z.: Dzieje architektury w Polsce, Londyn 1956.
 • Dubrowska М., Sołtan A.: Rzemiosło artystyczne Minterów 1828-1881, Warszawa 1987.
 • Jaroszewski T. S.: Od klasycyzmu do nowoczesności, O architekturze polskiej XVIII. XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
 • Krysiak M.:W kamienicy mieszczańskiej, Chorzów [b.r.].
 • Lubiński Р. М.: Łazienka, „Arkady” 1(1935), nr 4.
 • Maszkowska B..Z dziejów polskiego meblarstwa okresu oświecenia, t. I, Wrocław 1956.
 • Miks-Rudkowska N.: Wnętrza mieszkalne w miastach polskich w 2. poi. XVII i w XVIII w., w: Dom i mieszkanie w Polsce, Druga połowa XVII-XIX w., „Studia i materiały z historii kultury polskiej”, t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Popławska I.: Architektura mieszkaniowa w Łodzi w XIX wieku, Warszawa 1992.
 • Wasylewski S.: Życie polskie w XIX w., Kraków 1962.
 • Wierniсka A.: Warszawski zamożny dom bankierski w drugiej połowie XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52(2004), nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-929ce458-e4d1-4ff5-934b-78d54ad609ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.