PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 52-58
Article title

Jak identyfikować i mierzyć niewidoczne zasoby przedsiębiorstwa? Zastosowanie metody The Value Explorer

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stara maksyma zarządzania autorstwa Petera Druckera głosi, że "trudno zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć". Chociaż gospodarka jest w coraz większym stopniu oparta na zasobach niematerialnych (wartościach, wiedzy i kapitale intelektualnym), współczesna rachunkowość jest zorientowana na obszar materialny, a przez to mało efektywna. Potrzebne są nam zatem nowe metody pomiaru, które w sposób ilościowy lub jakościowy pozwolą uchwycić i zmierzyć otaczający nas "świat niematerialny", i to zarówno na poziomie przedsiębiorstw (poziom mikroekonomiczny), jak i całych regionów czy krajów (poziom makroekonomiczny).
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
52-58
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Andriessen, D. (2005). Implementing the KPMG Value Explorer: Critical success factors for applying IC measurement tools. Journal of Intellectual Capital, 6(4), 474-488. http://dx.doi.org/10.1108/14691930510628771
  • Andriessen, D., Frijlink, M., van Gisbergen, I., Blom, J. (9-10 czerwca 1999). A Core Competency Approach to Valuing Intangible Assets. International Symposium: Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues, and Prospects. Amsterdam.
  • Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce". Organizacja i Zarządzanie, 1(115), 61-76.
  • Fazlagić, A. (2007). Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego. Problemy jakości, 9, 4-8.
  • Luthy, D.H. (b.d.) Intellectual Capital and Its Measurement, Utah: College of Business, Utah State University.
  • Strojny, M. (2000a). Zarządzanie kapitałem intelektualnym: Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji, 7/8, 16-19.
  • Strojny, M. (2000b). Zarządzanie wiedzą: Ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, 2, 20-25 .
  • Strojny, M. (2003). Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. W: D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Warszawa: PFPK.
  • Sveiby, K.E. (2001). Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com.au.
  • Tissen, R., Andriessen, D., Deprez, F.L. (1998). Value-Based Knowledge Management: Creating the 21st Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Amsterdam: Addison Wesley Longman.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92a2203b-8098-493c-a765-660bdb601d1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.