PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 289-300
Article title

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Content
Title variants
EN
High school social responsibilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wykazanie przemian, jakim podlegają uczelnie w Polsce. Zmieniają się warunki ich funkcjonowania, głównie relacje między nimi a państwem, które do tej pory pełniło ważną funkcję ochronną. Współczesne uczelnie zyskały większą autonomię, jednocześnie jednak zmuszone zostały do zaspokajania różnorodnych oczekiwań i konkurowania o środki. Te zmiany pociągają za sobą istotne przeobrażenia dotyczące zakresu ich odpowiedzialności, która nabiera nowego znaczenia i zaczyna pełnić inne funkcje niż dotychczas.
EN
The main objective of this article is to show how the current (or recent) global transformations are influencing contemporary Universities. The conditions in the way universities function are changing as well, especially in relation to the government, which serves in a protective role. Contemporary universities have gained more autonomy, but along with that comes the responsibility of competing for financial funding. As a result, these transformations have created the need to change mission statements in order to address the fulfillment of different roles and responsibilities.
Year
Issue
Pages
289-300
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Bauman Z. 2007. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 978-83-240-0870-4.
 • Buber M. 1992. Ja i Ty: wybór pism filozoficznych. Warszawa: PAX. ISBN 83-211-1161-0.
 • Chmielecka E. 2009. Parą uwag o etosie, [on-line; dostąp: 2009-06-24]. Dostępny w Internecie: www.nauka.gov.pl.
 • Chmielecka E., Jedlicki J. 2005. Ideały nauki i konflikty wartości. Warszawa: IFiS PAN. ISBN 83-7388-070-4.
 • Filek J. 2004. Filozofia odpowiedzialności XX wieku: teksty źródłowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1822-0.
 • Filek J. 2009. Odpowiedzialność między teorią a praktyką, [on-line; dostęp: 2009-06-24]. Dostępny w Internecie: www.cebi.pl/texty/art004.doc.
 • Jonas H. 2008. Teoria odpowiedzialności. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 978-83-886171-9-5.
 • Kodeks [2007] dobrych praktyk w szkołach wyższych, [dokument PDF; dostęp: 2009-06-24]. Kraków: Fundacja Rektorów Polskich. Dostępny w Internecie: www.frp.org.pl/projekty/kodeksfinal.pdf.
 • Krzyżanowska M. 2004. Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej. "Marketing i Rynek" nr 3.
 • Leja K. 2008. Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 978-83-886171-9-5.
 • Misja [2009] Państwowej Komisji Akredytacyjnej, [on-line; dostęp: 2009-06-24]. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=misja, 24.06.2009
 • Picht B. 2004. Pojęcie odpowiedzialności. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku: teksty źródłowe. Red. J. Filek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1822-0.
 • Weischedel W. 2004. Istota odpowiedzialności. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku: teksty źródłowe. Red. J. Filek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1822-0.
 • Woźnicki J. 2008. Legislacyjne określenie pozycji uczelni jako instytucji życia publicznego. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 978-83-886171-9-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92afe148-1614-4b34-98b3-d5f25ab9d8d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.